Hvad mener DU?
Der tales nu om muligheden for en regering bestående af Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Vil det være
En god idé
En dårlig idé
Ved ikke