Alternativer til deponering
Mandag d. 01-10-2012 kl. 12:21
I 2003 besluttede Folketinget, at Risø skulle ryddes for det radioaktive affald, der er tilbage efter nedlæggelsen af forsøgsreaktorerne, forsøgene på at etablere en dansk produktion af brændselsstave mm. Det blev også besluttet, at affaldet skulle deponeres i den danske undergrund på en lokalitet, der skulle udvælges senere på basis af en geologisk vurdering.

Der er grund til at være betænkelig ved denne fremgangsmåde. Affaldet indeholder bl. a. Plutonium-239, som på grund af sin lange halveringstid og store giftighed skal holdes adskilt fra alt levende i ca. en kvart million år, og det er svært at se, hvordan man kan finde steder, hvor man med sikkerhed kan udelukke udslip i så lange tidsrum.

COWI nævner i en rapport i maj 2011, at ind- og udsivning ikke kan undgås.

Desuden findes der metoder til uskadeliggørelse af affaldet, metoder, som Folketinget ikke blev orienteret om i sin tid. De består grundlæggende i kerneomdannelse, hvorved langlivede radioaktive isotoper omdannes til kortlivede i en reaktor. Disse metoder er endnu ikke udviklet til et niveau, hvor de er praktisk anvendelige, men det er alene et spørgsmål om teknologiudvikling. Når der har været affald på Risø i ca. 50 år, kan man vel godt vente et par årtier med at uskadeliggøre det.

Det er tankevækkende, at denne metode til uskadeliggørelse af radioaktivt affald blev nævnt af Atomenergikommissionens daværende formand, prof. H. Højgaard Jensen, i et forsvar for indførelse af atomenergi allerede i 1974 1). Små 30 år senere og i en anden sammenhæng var den åbenbart mindre interessant.1) H. Højgaard Jensen: »Atomenergiens sikkerhedsproblemer« Politikens kronik, 21 – 2 – 1974.Med venlig hilsen

Anne Albinus

Vivaldisvej 17

7400 Herning
Mere debat i Skive Folkeblad

Bestil abonnement her
Kommenter artiklen
For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.
Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.
Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.
comments powered by Disqus

Søg på SkiveFolkeblad.dk

Loading

Events fra Skiveportalen.dk

Annonce:

Mest læste nyheder - 7 dage

Læs avisen online

find job i samarbejde med Ofir.dk

Skive Folkeblad | Gemsevej 7-9 |7800 Skive | Tlf. 97 51 34 11
E-mail: Annonce@skivefolkeblad.dk | Redaktion@skivefolkeblad.dk | Abonnement@skivefolkeblad.dk