Pas på dommen ikke-jobparat
Fredag d. 06-01-2017 kl. 12:48
Der er mennesker i Danmark, der er så syge, at de under ingen omstændigheder kan arbejde. De er sårbare, og de skal støttes. Sådan skal et ordentligt samfund være.

Men der er også en stor gruppe mennesker, som angiveligt helt forkert får stemplet »ikke-jobparat«, og derpå sendes på offentlig ydelse og menneskelig isolation i stedet for at være en del af et job-fællesskab.

Odense Kommune er på den baggrund blevet et positivt vendepunkt. Kommunen fik mange »ikke-jobparat« lægeerklæringer, men man så dem kritisk igennem og fortalte 90 procent af de pågældende borgere, at deres skavanker ikke forhindrede dem i at arbejde i et eller andet omfang, og at deres udfordringer kunne håndteres på arbejdsmarkedet.

Det viste sig f.eks. i Odense, at ni ud af 10 indvandrer-kvinder godt kan arbejde trods de lægeerklæringer, de er kommet med. Det er jo ganske forrykt, at man er havnet i en sådan situation, og godt at man i Odense gør noget ved det. Det bør brede sig som et landsdækkende fænomen. Samfundet har brug for ekstra arbejdskraft, og de pågældende kvinder vil have godt af at få et arbejdsliv. Det vil også være godt for ligestillingen og for kommende generationer i indvandrerfamilierne. At det indtil nu er gået så skævt på dette område, er endnu en understregning af en forfejlet integrationspolitik.

At parkere mennesker på livsvarig offentlig forsørgelse er ingen hjælp, hvis det ikke er nødvendigt. Tværtimod. At kunne yde en indsats, at få løn for arbejdet, at være en del af et job-fællesskab er positive værdier for alle dem, der kan magte et arbejde - helt eller delvist.

Selvom økonomer slår til lyd for, at dansk økonomi ikke længere står på »en brændende platform«, så er det oplagt, at det meget, meget store tal af danskere, der er på overførselsindkomst er et problem. Det er et samfundsøkonomisk problem, men det er også et menneskeligt problem, for intet samfund bør være ligeglade med, at mennesker erklæres »ikke-jobparate« i stort tal, selvom mange af dem angiveligt kunne klare en vis indsats på arbejdsmarkedet.

Allerede nu kommer svenskere og østeuropæere i stort tal ind på det danske arbejdsmarked, og man kan med rette spørge, om det ikke var bedre, hvis flere herboende kom på arbejdsmarkedet.

Det kan godt være, at det danske samfund ikke har brug for kæmpestore, gennemgribende reformer, men det er svært at argumentere imod, at der skal ske tilpasninger på en række felter, så udvikling, jobskabelse, vækst, skat og økonomi kommer til at hænge bedre sammen.

Odense har vist vejen på kontanthjælps-området, og på Christiansborg burde et bredt flertal kunne nå sammen om løsninger i forhold til folkepensionsalder, skat og uddannelse. Der er indført et kontanthjælpsloft, som en ny S-regering heller ikke vil love at ændre på, og i det hele taget ville det være velgørende, hvis de partier, der tør tage regeringsansvar, ville stå sammen om de nødvendige justeringer.

For uanset hvem der skal danne regering de kommende 10-15 år, bliver der behov for, at der løbende - og i god tid - er truffet ansvarlige beslutninger om dansk økonomi.

O.D.
Mere debat i Skive Folkeblad
Bestil abonnement her
Kommenter artiklen
For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.
Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.
Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.
comments powered by Disqus

Søg på SkiveFolkeblad.dk

Loading

Events fra Skiveportalen.dk

Annonce:

Læs avisen online

find job i samarbejde med Ofir.dk

Skive Folkeblad | Gemsevej 7-9 |7800 Skive | Tlf. 97 51 34 11
E-mail: Annonce@skivefolkeblad.dk | Redaktion@skivefolkeblad.dk | Abonnement@skivefolkeblad.dk