Tiden er ikke til lønforhøjelse
Fredag d. 06-01-2017 kl. 12:47
Regeringen har bestemt,at borgmesteren skal have en lønstigning, den beslutning har byrådet ingen indflydelse på, og det er vel rimeligt nok, at hvad der ligger langt ud over et fuldtidsjob lønnes derefter. Selvom jeg er politisk uenig med vores borgmester, anerkender jeg det store arbejde, han gør for Skive Kommune.

Når det er sagt, synes vi i SF ikke, at det berettiger resten af byrådet til at give sig lønforhøjelse. Den ide er ikke vokset i SF’s baghave. Det kan vi ikke forsvare set i lyset af, at alle andre områder inden for det offentlige har været udsat for betydelige nedskæringerbåde af regering og vores byråd.

En udgift på en lille million til forhøjelse af vederlagene for at sidde i byrådet, kunne gøre langt mere gavn i nogle af de institutioner, som i mange år er blevet pålagt at spare mindst 2 procent af deres budget årligt bl.a. til fremme af effektiviteten.

Man kunne godt få den tanke, om det også ville være effektivitetsfremmende, hvis honoraret til byrådspolitikerne blev udsat for den samme besparelse hvert år.

Midlerne til forhøjelse af byrådspolitikerne vederlag ville gøre mere gavn, hvis den blev brugt til ældre, handicappede eller børne-og skoleområdet.

At være folkevalgt er jo en tillidserklæring fra en gruppe borgere og ikke et lønarbejde, som kan måles ud i forbrugt tid. Det er forhåbentlig først og fremmes drevet af et politisk engagement, hvor tabt arbejdsfortjeneste, burde gives udfra, hvad en faglært lønarbejder i gennemsnit tjener.

Set i lyset af de mange besparelser, som er gennemført på det offentlige område, finder SF det upassende, at byrådet bevilger sig selv lønforhøjelse i denne valgperiode.

Det kommende byråd kan jo så tage stilling til, hvad de finder rimeligt.

På vegne af SF i Skive

Frits Laursen,

Kongehøjvej 5,

7870 Roslev
Mere debat i Skive Folkeblad

Bestil abonnement her
Kommenter artiklen
For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.
Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.
Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.
comments powered by Disqus

Søg på SkiveFolkeblad.dk

Loading

Events fra Skiveportalen.dk

Annonce:

Læs avisen online

find job i samarbejde med Ofir.dk

Skive Folkeblad | Gemsevej 7-9 |7800 Skive | Tlf. 97 51 34 11
E-mail: Annonce@skivefolkeblad.dk | Redaktion@skivefolkeblad.dk | Abonnement@skivefolkeblad.dk