Helt ude i skoven!
Tirsdag d. 10-01-2017 kl. 13:36
Ældre og Sundhedsudvalget i Viborg Kommune arbejder løbende med at sikre kvaliteten af maden til kommunes ældre, for det selvfølgelig er vigtigt, at kvaliteten er i orden, da maden er et højdepunkt for mange af vores ældre. Derfor er der blandt andet ansat en kok til at udvikle både smag og konsistens i ældremaden. Der har løbende været fulgt op på smagen og tilfredsheden med maden, det er sket både i tilbagemeldinger fra pårørende i Bruger/Pårørenderådet – og fra en egentlig undersøgelse i 2016 – som viser, at der er tilfredshed med maden - helt overordnet.

Som supplement til ovennævnte besluttede Ældre og Sundhedsudvalget at nedsætte et »madsmagningspanel«.

Panelet består af: Ældre og Sundhedsudvalget: 7 personer, Ældrerådet: 5 personer, Ældre Sagen: 2 personer, Handicaprådet: 2 personer, Bruger og Pårørenderådet: 16 personer, borgere som modtager mad i hjemmet: 2-3 personer, borgeres som spiser mad på kommunens plejecentres cafeer: 3 personer, frivillige spisegrupper: 2 personer, medier: 1 person fra Viborg Stifts folkeblad. I alt 41 personer.

Det er helt korrekt, at Byrådet har ansvaret for den politik, der drives i Viborg kommune.

Hvis Venstre og DF’s forslag skulle føres ud i livet – ja, så kunne der blive nok at tage sig til. For så må det jo betyde, at der er 31 byrådsmedlemmer, som skal rende rundt med en tommestok – for at »hjælpe Teknisk udvalg« med at måle fortovskanter, med den begrundelse af at det er Byrådets ansvar. Samtidig med det, ja så vil det også blive en opgave for 31 byrådsmedlemmer skulle tage sig af, at prøve smage madordninger i daginstitutionerne for at »hjælpe Børne og Ungdoms udvalget med at sikre smagen og kvaliteten« - med den begrundelse, at det er Byrådets ansvar – eller for den sags skyld, så kunne der rende 31 byrådsmedlemmer rundt i waders ved Tange sø eller Gudenåen for at tjekke vandstanden og de lokale forhold for at »hjælpe Klima og Miljø udvalget« - med begrundelsen om, at det er Byrådets ansvar. For god orden skyld vil jeg gerne præcisere, at jeg synes ovennævnte er helt ude i skoven. Jeg påtager mig - fortsat - gerne det ansvar det er, at træffe beslutninger i Ældre og Sundhedsudvalget.

Når nu DF og Venstres medlemmer af Ældre og Sundhedsudvalget: Karin Clemmensen (V), Anders Korsbæk (V) og Ove Kent Jørgensen (DF) mener, at de 41 personer, som er udvalgt i »Madsmagspanelet« - ikke har gode nok smagsløg – og det er hele Byrådet, der skal inddrages - så er det altså i alt 65 personer, der skal prøvesmage ældremaden - ja, så synes jeg, at det bliver mere og mere klart, hvorfor det er svært at lave løsninger for eks. fremtidens skole i Viborg Kommune, finde financieren af Banebo osv. Lad minde om, at der i en kommune med et budget på omkring 5milliarder, er der altså nok at tage sig til, hvis man ellers påtager sig det politiske ansvar!

Det er korrekt, at jeg var begejstret for politiker praktikken blev indført - af den ret simple grund det var mig, der bragte min EGEN ide om praktik - op i Ældre og Sundhedsudvalget, hvorefter det blev en sag som det samlede Byråd vedtog opbakning til. Som Karin Clemmensen (V), Anders Korsbæk (V) og Ove Kent Jørgensen (DF) ved - ja, så blev jeg opereret for fjerde gang efter trafikulykken i foråret 2016, da jeg som bekendt har meget begrænset funktion i min højre arm, hvorfor jeg desværre ikke havde mulighed for selv at komme i praktik sidste år. Det er de tre udvalgsmedlemmer bekendt med, og jeg finder det ærlig talt under lavmål, at bringe politiker praktik ind i en debat om et madsmagspanel - selv i et valgår!

Eftersom sagen var til afstemning i Ældre og Sundheds udvalget med en 3-4 afgørelse, hvor et flertal (A og C) havde tillid til de 41 personers smagsløg, har jeg naturligvis redegjort for mit synspunkt under udvalgsbehandlingen, og når jeg efterfølgende af de tre udvalgsmedlemmer fra V og DF bliver bedt om også at svare i avisen, så må jeg sige, at jeg forundres. At min kommentar om politisk drilleri - betragtes med et skuldertræk fra V og DF - er naturligvis helt i orden.

Men jeg kan konstatere, at det først er her i valgåret, at der er ønske om, at inddrage Byrådet i madprøvesmagning – og det taler vel for sig selv! Man kunne få den tanke, at der er tale om regulær arrogance, da der fra V og DF åbenbart ikke er tillid til de 41 personer i panelets smagsløg – ud fra en forestilling om, at Byrådets smagsløg skulle være bedre. Ej, hold nu!

Mette Nielsen (S),

formand for Ældre-

og Sundhedsudvalget,

Viborg Kommune

Kirke Allé 1,

9500 Klejtrup
Mere debat i Skive Folkeblad

Bestil abonnement her
Kommenter artiklen
For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.
Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.
Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.
comments powered by Disqus

Søg på SkiveFolkeblad.dk

Loading

Events fra Skiveportalen.dk

Annonce:

Læs avisen online

find job i samarbejde med Ofir.dk

Skive Folkeblad | Gemsevej 7-9 |7800 Skive | Tlf. 97 51 34 11
E-mail: Annonce@skivefolkeblad.dk | Redaktion@skivefolkeblad.dk | Abonnement@skivefolkeblad.dk