Indbyggertallet stagneret: Skive halter efter nabobyer
Tirsdag d. 14-02-2017 kl. 11:39
Af: Asmus S. Jørgensen
asj@skivefolkeblad.dk

I modsætning til flere af hovedbyerne i nabokommunerne er Skives befolkningstilvækst stagneret de seneste 20 år. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

En ny undersøgelse foretaget af Momentum, der er Kommunernes Landsforenings nyhedsbrev, viser, at de 29 største danske byer over de sidste 90 år i gennemsnit har fået forholdsvis flere indbyggere end København.

Men Skive har inden for de sidste par årtier ikke fortsat den udvikling i indbyggertallet, som de fleste andre store provinsbyer har oplevet.

I 1996 boede der 10.862 flere personer i Viborg end i Skive. I 2016 var forskellen næsten fordoblet til 19.239 personer.

I Skive by boede der i 1996 i alt 20.377 personer. I 2016 var indbyggertallet steget med 240 til 20.617 personer. Siden 2006 er indbyggertallet kun steget med 45 personer.

Holstebro har oplevet en befolkningsvækst på 4929 personer de sidste 20 år, mens Herning i samme periode har sagt velkommen til 19.332 nye indbyggere.

Fra 1926, hvor der boede 8712 personer i Skive, til i dag er indbyggertallet i byen steget med 137 procent.

På landsplan er de 29 største provinsbyer vokset med 148 procent fra 1926 til 2016. I samme periode er indbyggertallet i København steget med 90 procent.

Thorkild Ærø, der er direktør på Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet, mener, at undersøgelsen viser, at urbaniseringen ikke kun kommer de allerstørste byer i Danmark til gode.

- Urbaniseringen sker ikke bare centralt til de største byer. Den er mere spredt.

- I Danmark finder der nemlig en dobbelt urbanisering sted: Mod de største byer og mod et mere tætbefolket område, siger Thorkild Ærø.

Af de 29 provinsbyer, som dækker byer over 20.000 indbyggere uden for hovedstadsområdet, er Skive den mindste målt på indbyggertal.

Med til fortællingen hører også, at fra 2015 til 2016 oplevede Skive en positiv vækst i indbyggertallet på 164 personer, efter det var faldet svagt fra 2011 til 2015.
Læs mere i Skive Folkeblad

Bestil abonnement her
Kommenter artiklen
For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.
Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.
Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.
comments powered by Disqus

Søg på SkiveFolkeblad.dk

Loading

Events fra Skiveportalen.dk

Annonce:

Læs avisen online

find job i samarbejde med Ofir.dk

Skive Folkeblad | Gemsevej 7-9 |7800 Skive | Tlf. 97 51 34 11
E-mail: Annonce@skivefolkeblad.dk | Redaktion@skivefolkeblad.dk | Abonnement@skivefolkeblad.dk