Gå til hovedindhold
Lokalt

Placering af atomaffald åben

31-01-2013 KL. 19:37
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email
I eftermiddag præsenterede De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland sine undersøgelser af de seks områder i Danmark, som kan komme til at modtage et såkaldt slutdepot til lav- og mellemaktivt atomaffald.

Skive har to af områderne - Thiseområdet og området mellem Skive og Kjærgårdsholm.

Mødet gav ingen klarhed omkring GEUS’s prioritering af områderne.

Med til mødet var repræsentanter for de seks kommuner. Fra Skive deltog Per Schriver, chef for natur og miljø i Skive Kommune.

- GEUS holdt ikke de seks områder op mod hinanden. Noget taler for og imod alle seks områder, fortæller Per Schriver.

Han spurgte til GEUS boringer i Skive Kommune. De gik alle i »sort ler«. Det vil sige, de som udgangspunkt er kvalificerede. »Sort ler« kan holde eventuelle udslip af radioaktivitet fra et lager i at flyde ud i grundvand.

- Det vil være gætværk nu at sige noget om, hvilke områder der ud fra de geologiske undersøgelser er de bedste. Noget af det, der taler for at lade være med at placere et depot i et af de to områder i Skive Kommune, er, at der historisk set har været en del seismisk aktivitet i de to områder. Desuden er der uafklarede forhold om grundvand i området vest for Skive. Det skal afklares, hvis området vest for Skive bliver udpeget som et af de områder, der skal arbejdes videre med.

Ved Thise er der grundvand at tage hensyn til omkring det område, man tog boreprøver fra.

Bornholm Kommune er også med i spillet. Her har man granit i undergrunden. Men den granit har sprækker, hvilket kan tale imod placering på Bornholm.

Under alle omstændigheder skal der i løbet af 2013 laves såkaldte »strategiske miljøundersøgelser« af de seks steder. Det vil sige, at andre forhold end undergrunden skal vurderes i forhold til et depot til atomaffald. Og de undersøgelser vil involvere offentlige høringer.

Samtidig skal arbejdsgruppen i Sundheds- og Forebyggelsesministeriet, der har ansvaret for placeringen af Danmarks atomaffald, afdække muligheden for eksport af affaldet og muligheden for at lade affaldet blive på Risø, hvor det er opsamlet over de seneste godt 60 år. Det kan ske i et såkaldt »mellemdepot«. Dén løsning har for eksempel Holland valgt - både med hensyn til lav-, mellem- og højaktivt atomaffald.

På billedet her ses noget af den atomaffald, som kan ende i Skive.
Retningslinjer for debatten
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email

Mest læste

Avisannonce

Seneste Lokalt

Forsiden lige nu

Seneste sport

Seneste 112

Seneste ind-/udland