Gå til hovedindhold
Debat

Åbent brev om Risø-atomaffald

14-02-2013 KL. 11:11
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email
Åbent brev til miljøminister Ida Auken, borgmester Joy Mogensen, Roskilde og rektor Anders Bjarklev, Danmarks Tekniske Universitet:

I har på forskellig måde engageret jer i eller støttet planerne om at etablere en forskerpark for grøn energi, Projekt Risø Park, i nærheden af Roskilde. Betydningen af dette projekt anerkendes fra alle sider: Det vil bidrage væsentligt til at styrke Danmarks i forvejen stærke position på dette felt, og det vil sikre et betydeligt antal arbejdspladser i området.

Jeg henvender mig til jer med en opfordring om at tilkendegive, at denne forskerpark godt kan etableres med et mellemlager for radioaktivt affald som nabo. Det er naturligvis en forudsætning, at lageret etableres nær jordoverfladen og overvåges, således at man – nu og i fremtiden – kan forhindre udsivning af radioaktivt materiale til skade for dem, der opholder sig i nærheden.

Problemet er opstået i forbindelse med en folketingsbeslutning fra 2003 (B48) om at anbringe affaldet i et slutdepot, der ikke overvåges, og hvor udsivning efter kortere eller længere tids forløb ikke kan undgås ifølge sagkyndiges vurdering.

For tiden er seks lokaliteter i fem kommuner (Struer, Skive, Kerteminde, Lolland og Bornholm) udpeget som mulige deponeringssteder. Borgmestrene har allerede protesteret kraftigt og har uimodsagt peget på de skadevirkninger af økonomisk, beskæftigelsesmæssig og befolkningsmæssig art, en deponering vil have for den egn, der skal tage imod affaldet. Alene udsigten til at få påtvunget et slutdepot har været og er en alvorlig belastning for beboerne i nærheden af de udpegede lokaliteter.

En tilkendegivelse fra jeres side om, at forskerparken og mellemlageret ikke udelukker hinanden, vil være et værdifuldt bidrag til løsning af denne konflikt.

Jeg appellerer til jeres forståelse for, at det er udvikling af landet som helhed, det gælder. En udvikling i et område på bekostning af udviklingen i et andet er en udvikling af tvivlsom værdi. Det kan svække befolkningens opbakning til den nødvendige grønne omstilling og skade selve den ide, Projekt Risø Park bygger på.

I håbet om et imødekommende svar og med venlig hilsenJens Bjørneboe

Vivaldisvej 17

7400 Herning
Retningslinjer for debatten
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email

Mest læste

Avisannonce

Seneste Debat

Forsiden lige nu

Seneste sport

Seneste 112

Seneste ind-/udland