Gå til hovedindhold
Avisen Mener

Atomaffaldet - kampen fortsætter

24-04-2013 KL. 10:34
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email
Af Ole Dall.

Der har i et par måneder været stille om den fremtidige placering af atomaffaldet fra Risø. Morads-generalforsamlingen i aftes i Skive er en god anledning til at fastholde fokus på en sag, der ikke må ende med atomaffald i hverken Thise-området eller i Skive Vest - eller et af de øvrige fire steder i Danmark, som alt for forhastet blev udpeget som mulige lossepladser for dansk atomaffald.

Efter politisk og folkeligt pres - og tak til blandt andre Morads-foreningen i den forbindelse - nåede sundhedsminister Astrid Krag (SF) omsider frem til, at det også skal grundigt undersøges, om atomaffaldet kan blive på Risø i et såkaldt sikret mellemlager over jorden - en model Holland har valgt. Og det skal også grundigt undersøges, om det danske atomaffald kan eksporteres til lande, der har kapacitet og erfaring i at håndtere sådant affald.

Men inden sundhedsministeren fik sat det arbejde i gang, var der spildt et tocifret millionbeløb på undersøgelser af undergrunden seks steder i Danmark - herunder i Skive Vest og i Thise-området. Nu er man nået frem til, at der skal foretages en strategisk miljøvurdering i slutningen af dette år, og hvis vurderingen og den efterfølgende politiske beslutning bliver fortsat placering på Risø eller eksport - og det må man da håbe - så har hele undersøgelsesfasen seks steder i landet jo blot skabt unødig uro og usikkerhed - og kostet et stort millionbeløb.

Tænk hvor meget klogere det havde været at starte med at undersøge de muligheder, der ikke indebærer, at atomaffaldet skal transportes til et andet sted i Danmark og graves ned i undergrunden - vel vidende, at der på sigt vil komme udsivning, for det står atom-lysende klart!

Fortsat placering på Risø i et mellemlager over jorden, der løbende kontrolleres, eller eksport af affaldet til udlandet, er så åbenlyst de mest forsvarlige løsninger, og de to modeller skulle fra start have været udgangspunktet.

Og man blev jo ikke beroliget af sundhedsministerens pressemeddelelse fra 22. januar, hvor hun - trods den politiske beslutning om at undersøge fortsat Risø-placering samt eksport - holdt fast i, at der i slutningen af året fortsat skal indstilles to mulige placeringer af et atomaffaldsdepot i Danmark.

Det hele hænger ikke sammen, for hvis den stragetiske mijøvurdering indebærer anbefaling af fortsat atomaffald på Risø eller eksport, hvorfor skal der så fortsat udpeges to øvrige steder i Danmark som muligt slutdepot med al den usikkerhed, det afstedkommer.

Demokratisk underskud har der hele vejen igennem også været i beslutningsprocessen. Løfter om dialog med kommuner og borgere blev glemt, og ministerdeltagelsen i en stor høring om sagen varede kun en halv time ud af et helt dagsprogram.

Efterfølgende har Astrid Krag forsøgt at inddrage kommunerne bedre, men som det fremgik af Morads-generalforsamlingen i aftes, virker det ikke, som om Astrid Krag gør nok for at inddrage borgergrupper i en dialog om problemstillingen. Det er ikke godt nok.

Astrid Krag er opstillet og valgt til Folketinget i Roskilde-kredsen, hvor Risø er placeret, og der er grund til sund skepsis i den forbindelse. Det er f.eks. tankevækkende, at Roskildes borgmester - efter et møde med Astrid Krag - konkluderede, at det nu var mindre sandsynligt, at affaldet forbliver på Risø ...

Som det før er fremgået i denne avis, er der planer om en forskerpark på Risø, men direktøren for Danmarks Tekniske Universitet, Claus Nielsen, har fastslået, at han er helt tryg ved atomaffaldsplaceringen ved Risø, og at der ikke er noget problem i at opbevare atomaffaldet på Risø samtidig med, at der etableres en forskerpark.Det var klar besked. Men det fjerner ikke indtrykket af, at der også i det videre forløb bliver al mulig grund til at holde et kritisk øje med sundhedsministerens dispositioner i denne sag. Den foreløbige håndtering har været under al kritik.
Retningslinjer for debatten
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email

Mest læste

Avisannonce

Seneste Avisen Mener

Forsiden lige nu

Seneste sport

Seneste 112

Seneste ind-/udland