Gå til hovedindhold
Avisen Mener

Atomaffald, folkemøde og mistillid

14-06-2013 KL. 19:34
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email
Af Ole Dall

Danmarks Radio har sendt 134 medarbejdere til Folkemødet på Bornholm ...

Vi lader lige sætningen stå et øjeblik med henblik på tanker om, hvordan man dog kan finde på at bruge sådan løs af borgernes licenspenge i et statsligt medie. Selvfølgelig skal Folkemødet da dækkes - og selve ideen bag mødet er positiv - men 134 medarbejdere på klippeøen for DR. Vildt! DR vil sikkert fremhæve, at man så har sparet, fordi antal medarbejdere til Roskilde Festival er faldet til 120 ...

Folkemødet har til formål at styrke demokrati og dialog i folkestyret. Der er mange politikere, mediefolk, organisationer og lobbyister til stede - men dog også almindelige vælgere blandt de omkring 60.000 deltagere.

Positivt er det, at borgergrupper fra Skive og de øvrige atomaffaldstruede kommuner har taget turen til Bornholm for at vække politikerne i den alvorlige sag, hvor der har været alt andet end åbenhed og vilje til at lytte til kommuner og borgere.

Megen trøst var der heller ikke at hente i det svar, som sundhedsminister Astrid Krag (SF) har sendt til regionsformand Bent Hansen (S). Som bekendt satsede ministeren og et politisk flertal i første omgang på at flytte atomaffaldet fra Risø til et andet sted i Danmark, og man har bekostet millionbeløb på at undersøge undergrunden seks steder - herunder ved Thise og i Skive-Vest området.Det gjorde man, selv om fornuft - i form af overvejelser om et såkaldt mellemlager med fortsat men indkapslet, overjordisk placering ved Risø eller eksport af affaldet til udlandet - kom stadig stærkere ind i billedet. Det står nemlig lysende klart, at en anbringelse af atomaffaldet i dansk undergrund under alle omstændigheder vil medføre sivning fra atomaffaldet på et tidspunkt og dermed ikke noget, der hverken ligner en sikker eller endegyldig løsning.Så kom ministeren med en erklæring om, at det skal ende med en strategisk miljøvurdering af mulighederne. Og i svaret til Bent Hansen skriver hun om, at der »igangsættes miljøvurdering af de offentliggjorte omegnsstudier for de seks udpegede områder«. Men som også Anders Rask fra »Morads« - Foreningen mod Atomaffald i Skive Kommune - påpegede her i avisen i torsdags, så er det umuligt at få at vide, hvordan denne vurdering foretages, og om det kommer til at ske i dialog med borgere og kommuner om såvel miljøspørgsmål, virksomhedskonsekvenser, tilflytnings-aspekter m.v.

Astrid Krag svarer videre til Bent Hansen, at der igangsættes en undersøgelse af »mellemlagersporet«. Det er ikke mange ord om den mulighed, som indebærer fortsat placering på Risø i en indkapslet overjordisk løsning - en model som Holland har valgt.

Ifølge sundhedsministeren skal der så træffes beslutning om, hvorvidt man skal gå videre med »slutdepotsporet eller en mellemlagerløsning« og så tilføjer hun: - Med mindre der viser sig mulighed for deponering i udlandet.

Det lyder ikke, som om hun vægter sidstnævnte løsning særligt højt, og det har jo vist sig, at det har Sundhedsministeriet på intet tidspunkt gjort. Som Bent Hansen påpeger, så havde det dog været mere forstandigt i første omgang at få afklaret, om der var muligheder for at få affaldet deponeret i udlandet på steder, hvor man allerede har sådanne depoter - i stedet for at starte med dyre undersøgelser rundt omkring i Danmark med den usikkerhed, det afstedkommer.

Faktisk er man - under Astrid Krags ledelse - startet i den helt forkerte ende om atom-affaldet, for både udlandsløsning og fortsat placering på Risø burde da have haft en naturlig førsteprioritet.

Det er den slags forløb, der medvirker til mistillid til dele af den politiske beslutningsproces. Senest viste en meningsmåling fra tænketanken »Cevea«, at kun godt en fjerdedel af vælgerne mener, at »de politiske ledere træffer gode beslutninger«. Der er plads til forbedringer - og forløbet i atomaffaldssagen har indtil nu været en bekræftelse på åbenlyse politiske svigt.

Retningslinjer for debatten
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email

Mest læste

Avisannonce

Seneste Avisen Mener

Forsiden lige nu

Seneste sport

Seneste 112

Seneste ind-/udland