Gå til hovedindhold
Avisen Mener

Atom-Astrids farlige parløb

05-07-2013 KL. 18:50
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email
Af Ole Dall

Når hele spillet om atomaffaldets skæbne skal afdækkes, bliver det desværre stadig mere tydeligt, at det spiller en rolle, at sundhedsminister Astrid Krag (SF) er opstillet og valgt til Folketinget i Roskilde - og at Roskildes borgmes­ter Joy Mogensen (S) kæmper for at få atomaffaldet væk fra Risø i Roskilde Kommune.

Der synes at være et skadeligt parløb i sagen om atomaffaldet mellem Astrid Krag og Roskildes borgmester - et parløb det bliver en vigtig opgave for Folketingets flertal at få gennemskuet. Helt grotesk var det, at Roskildes borgmester efter et møde med Astrid Krag direkte sagde, at det nu var mindre sandsynligt, at atomaffaldet forbliver på Risø ...

Og som omtalt i Folkebladet i går ville Roskildes borgmester ikke være med i en fælles alliance med borgmestrene fra Skive, Struer, Kerteminde, Lolland og Bornholm. De fem kommuner - der er udpeget som mulige atomaffalds-depotsteder - har meget fornuftigt foreslået Astrid Krag, at hun stiller de videre undersøgelser om underjordiske atomaffaldsdepoter i ro - mens man undersøger de to andre muligheder for affaldet: Eksport til allerede etablerede depoter i udlandet, eller et såkaldt overjordisk mellemdepot - f.eks. på Risø, hvor affaldet nu har været i flere årtier.

Netop mellemdepot-løsningen er valgt i flere lande, fordi man så undgår en underjordisk deponering, som med sikkerhed på et tidspunkt fører til udsivning, og selv om landets statsminister Helle Thorning-Schmidt på Folkemødet på Bornholm henkastet påstod, at atomaffaldet ikke er farligt, så turde det være indlysende, at udsivning efter et antal år - og selve tanken om at grave affaldet ned og bare håbe det bedste for vore efterkommere - er en aldeles uacceptabel løsning.

Roskildes borgmester, der åbenbart satser på partnerskab med Astrid Krag, har i et brev til ministeren i stedet opfordret til, at Astrid Krag bare fortsætter som planlagt med at undersøge underjordisk deponering i de fem kommuner samt de øvrige løsningsmodeller.

Men hvis der kan findes en eksportløsning, eller hvis en mellemdepot-løsning på Risø kan falde på plads, så er det jo det glade vanvid at fortsætte de kostbare undersøgelser af undergrunden i de fem førnævnte kommuner. Undersøgelserne har allerede kostet et tocifret millionbeløb.

Der er planer om en fremtidig forskerpark på Risø ved Roskilde, men direktøren for Danmarks Tekniske Universitet, Claus Nielsen, har fastslået, at der ikke er noget problem i at opbevare atomaffaldet på Risø samtidig med, at der etableres en forskerpark i området, og det var da prisværdig klar besked.

Astrid Krag varsler en såkaldt »strategisk miljøvurdering« om atomaffaldet i slutningen af året. I et svar til regionsformand Bent Hansen forklarede Astrid Krag for nylig, at der iværksættes miljøvurdering af de seks udpegede steder i de fem kommuner - herunder Thise-området og Skive Vest. Men der er ikke kommet noget frem om, hvordan den vurdering foretages, om borgere og kommuner høres, og om vurderingen også omfatter konsekvenser for virksomheder, turisme, fremtidig tilflytning osv.Men fortsat virker det, som om det er den løsning - at grave affaldet ned i undergrunden i en af de fem kommuner og håbe det bedste trods viden om udsivning - der tiltaler det i Roskilde-kredsen opstillede og valgte folketingsmedlem, Astrid Krag. Det var i hvert fald meget sparsomt, hvad hun i svaret til Bent Hansen skrev om »mellemlagersporet« - altså opbevaring, indkapslet og overjordisk, ved Risø i 80-100 år, mens fremtidige muligheder overvejes - en model Holland senest har valgt. Og ordene fra Astrid Krag til Bent Hansen var lige så få om en udenlandsk løsning for det danske atomaffald. Astrid Krag synes målrettet at styre efter en historisk fejltagelse. Det bør et politisk flertal forhindre!
Retningslinjer for debatten
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email

Mest læste

Avisannonce

Seneste Avisen Mener

Forsiden lige nu

Seneste sport

Seneste 112

Seneste ind-/udland