Gå til hovedindhold
Debat

Aldrig mere en Høfde 42 - og nej til atomaffaldet

10-09-2014 KL. 10:50
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email
Høfde 42 er en høfde, beliggende på den smalle Harboøre Tange ud til Vesterhavet. Den kendtes især som pejlemærke for skibene, men senere som en af landets mest forurenede giftgrunde.
I 1957 begyndte kemiproducenten Cheminova at deponere affald fra produktionen af pesticider i en klitgryde ved høfte 42. Deponeringen foregik fra 1957 til 1962 med tilladelse fra myndighederne, der ikke mente der ville ske nogen forurening, idet “blot nogle få bølger vil fortynde giften, så det ikke vil skade mijøet”.
Efter 1962 fortsatte den danske stat i en årrække med at anvende klitgryderne til at deponere rester fra en kemikalieindsamlinger (hovedsagelig pesticider). Efter at en lokal fisker gjorde opmærksom på problemet med forureningen med døde fisk og syge måger, blev selve depotet fjernet i begyndelsen af 1980’erne, dog først efter mange års kamp og efter at en biologstuderende også gik ind i sagen. Udsivning i jorden er fortsat, og området er stadig stærkt forurenet.
I 2000 konstaterede man, at der stadig var udsivning af stoffer til Vesterhavet fra giftdepotet. Efter politiske diskussioner blev det daværende Ringkjøbing Amt og Miljøstyrelsen enige om at dele omkostninger ved en indkapsling af depotet. Forundersøgelser viste, at restforureningen dækkede et areal på omkring 20.000 m² til en dybde på op til 10 m under terræn. Restforureningen vurderes at være på 270 tons, heraf 170 tons parathion (Bladan).
Indkapslingen blev færdiggjort i 2006 og består af ca. 600 m jernspuns, som omkranser det forurenede areal. Arealet er dækket af en plastmembran, og grundvandsniveauet bliver holdt lavere for at sikre en indadrettet hydraulisk gradient. Spunsvæggen er garanteret at være funktionsdygtig frem til år 2021, og forventes at kunne holde meget længere.
Region Midtjylland har ikke økonomi til at foretage en total oprensning af giftdepotet. En oprensning, der er erkendt at være et statsanliggende. I regionernes forhandlinger med Finansministeriet har det ikke været muligt at få en bevilling på 250 mill. kr. til oprensning, idet staten ville afvente en afdækning af samtlige kemikalieforurenede grunde i Danmark. Denne afdækning vil være klar i 2019. På den baggrund besluttede Regionsrådet at afvente statens redegørelse i 2019, idet man fortsat vil koncentrere de få midler til oprensning af grunde, hvor forureningen er eller kan være til skade for mennesker eller grundvandet.
Mandag den 8. september 2014 blev Cheminova for 8,5 milliarder solgt til den amerikanske kemikoncern FCM Corporation. Dermed kan aktionærerne - hvor Aarhus Universitets Forskningsfond Auriga er den største - slippe af med et rigtigt dårligt image som en af landets største forurenere.
Jeg er helt klar over, at det er et statsgodkendt giftdepot, hvorfor det også er statens ansvar at få det fjernet. Men det vil alligevel være klædeligt, hvis Auriga påtager sig ansvaret for deres mangeårige forurening af området ved Høfde 42.
Når jeg har valgt »Aldrig mere en Høfde 42« som overskrift, er det fordi jeg gerne vil hindre historien i at gentage sig.
Da man besluttede at bruge høften ved Harboøre Tange til giftdepot, skete det efter grundige analyser af eksperter, der ikke kunne se problemer i et giftdepot, der var beliggende i kanten af Vesterhavet. »Blot nogle få bølger, så er giften så fortyndet, at det ikke vil skade miljøet«.
Nogle andre eksperter har udpeget 6 områder i Danmark til at kunne være hjemsted for deponering af atomaffald. Man forsikrer skeptikerne om, at der ikke vil ske nogen forurening, idet deponeringen er sikker i vores undergrund i de næste 300 år.
Hvorfor skal vi tro på eksperterne i 2014, når andre eksperter tog så alvorligt fejl i 1957?
Eller bliver atomaffalds-deponeringen en ny »Høfde 42”«?

Med venlig hilsen

Poul Erik Christensen (R)
formand for
Regional Udvikling
i Region Midtjylland
Buen 2
Oddense
7860 Spøttrup
Retningslinjer for debatten
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email

Mest læste

Avisannonce

Seneste Debat

Forsiden lige nu

Seneste sport

Seneste 112

Seneste ind-/udland