Gå til hovedindhold
Debat

Atomaffald i mellemlager nær Risø

06-01-2015 KL. 11:26
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email
To lokaliteter i Skive Kommune er - sammen med lokaliteter i fire andre kommuner - udpeget som mulige kandidater for et slutdepot for det lav- og mellemradioaktive affald. Om det har Skive Kommune i et høringssvar af 25. november 2014 bl.a. skrevet, »at Skive Kommune ikke mener det er hensigtsmæssigt, at der på nuværende tidspunkt etableres et slutdepot til deponering af lav- og mellemaktivt affald i Danmark.« Det er en vurdering, som vi er helt enige i.
Vores holdning er, at atomaffaldet skal deponeres i et mellemlager oven på overfladen i det højere beliggende bagland nær Risø indrettet i stil med det hollandske mellemlager COVRA i Vlissingen. Heri ville de forskellige typer af det radioaktive affald kunne opbevares adskilt og holdes under opsyn, så man kan gribe ind, hvis det bliver nødvendigt.
Vi fraråder på det stærkeste, at man vælger en »ude af øje, ude af sind« løsning og graver atomaffaldet ned under jorden i et slutdepot.
Ved at placere mellemlageret nær Risø undgår man at skulle langvejstransportere de 5000-10.000 kubikmeter atomaffald fra Risø til en af de 6 udpegede lokaliteter. Da sandsynligheden for en ulykke under transporten og strålingsbelastningen fra en ulykkesfri transport stiger proportional med transportafstanden, taler det klart for en placering af atomaffaldet i et nybygget mellemlager nær Risø.
I et arbejdspapir udarbejdet af Statens Institut for Strålehygiejne i 2005, skrev man, at det norske Kveseth-udvalg i 1991 bl.a. konkluderede, »at transporten var det mest kritiske«. Og at det derfor i Norge blev et krav, at der højst måtte være 25-30 km afstand fra IFE (den norske pendant til Risø) til affaldsdepotet.
Og man skal ikke glemme, at området ved Risø indgik som en mulig egnet placering blandt 22 med henblik på et slutdepot, så det er svært at forstå, hvorfor området ikke skulle være egnet til et overfladeplaceret mellemlager, hvor kravene til undergrundens geologi ikke behøver at være helt så strikse.
Chefgeolog Peter Gravesen, GEUS, har til Dagbladet Køge/Rindsted (16. juli 2011) udtalt, at »vores rapport udelukker jo faktisk ikke Risø eller de 15 andre placeringer, der i første omgang blev sorteret fra. Tværtimod står der direkte i rapporten, at Risø er blandt de placeringer, man kan vende tilbage til, hvis de nærmere undersøgelser af de seks udvalgte steder skal ende med at udelukke dem«.
Derfor en kraftig opfordring til at sige nej til et slutdepot i Skive Kommune eller i et af de 4 andre udpegede kommuner - og ja til et nybygget mellemlager nær Risø, så man undgår at skulle transportere atomaffaldet over lange afstande.

Tarjei Haaland
Greenpeace
Njalsgade 21G
2300 København S
Retningslinjer for debatten
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email

Mest læste

Avisannonce

Seneste Debat

Forsiden lige nu

Seneste sport

Seneste 112

Seneste ind-/udland