Gå til hovedindhold
Debat

»Abrahams Børn«

12-01-2015 KL. 12:01
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email
På lørdag, 17. januar, åbner på KunstCentret Silkeborg Bad en udstilling omkring et helt usædvanligt og yderst aktuelt kunstværk, kaldet »Abrahams Børn«. En skulpturel videoinstallation, af kunstneren Jens Galschiøt, med fokus, som titlen antyder, på de tre religioner af mellemøstlig oprindelse, der alle ser sig i traditionen fra Abraham – jødedom, kristendom, islam.
Installationen består primært af en cirkulær opstilling af i alt 28 videoskærme, hvorpå der konstant vises korte, løsrevne citater fra de tre religioners helligskrifter – den jødiske Tora, det kristne Ny Testamente, den muslimske Koran. 200 citater fra hver bog veksler mellem hinanden - opdelt i to kategorier: De »mørke« citater, der vender indad i installationen, og de »lyse« citater, der peger udefter. Og de fleste vil nok forbløffes over, hvor hårde »mørke« udsagn man kan møde, afvekslende med de smukkeste »lyse« ord!
Over det hele hæver sig dystert truende, i 2½ meter høje blokbogstaver, ordet FUNDAMENTALISME, formet som monumentale skriftsøjler, støbt i bronze - som en visuel påmindelse om faren for en fastlåst skrift-forståelse - en fare der gælder alle tre religioner, mere eller mindre, og en trussel vi alt for ofte møder!
Pointen ved denne skriftinstallation er en dobbelt: Dels at vise de tre religioners indbyrdes slægtskab, dels at påpege hvorledes de alle tre rummer modsatrettede impulser: Disse skrifter, alle tre, kan inspirere til det højeste og det bedste - retfærdighed, fredelig sameksistens, medmenneskelighed - men også, alle tre, misforvaltet, lede til konflikt, overgreb og forfølgelse.
Installationen rummer på den måde en stærk tilskyndelse til religionshistorisk oplysning på alle niveauer: At se disse tekster som kulturelle dokumenter udsprunget af en historisk sammenhæng. Men rejser også krav om en livsnær teologisk refleksion - en fortolkning med sigte mod at åbne for teksternes eksistentielle bud-skaber for nutidens mennesker, på nutidens vilkår. Et krav, der naturligvis må gælde alle tre religioner.
Således formidler da »Abrahams Børn« i en og samme bevægelse respekt for den enkelte religion – og et generelt krav om kritisk tanke! Og det i en situation, der har givet værket en stærk og tragisk aktualitet - -
Nærmere information kan findes på Silkeborg Bads hjemmeside http://www.silkeborgbad.dk/. Samt på hjemmesiden for »Abrahams børn« http://fundamentalism.dk/ - her med tilhørende instruktiv og tankevækkende citat-quiz, hvor man kan øve sig i at skelne de tre skrifter fra hinanden!

Med venlig hilsen

Torben From
pens. gymnasielærer
Ahornvænget 34
7800 Skive
Retningslinjer for debatten
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email

Mest læste

Avisannonce

Seneste Debat

Forsiden lige nu

Seneste sport

Seneste 112

Seneste ind-/udland