Gå til hovedindhold
Avisen Mener

Stop nu farcen om atomaffaldet

03-02-2015 KL. 11:31
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email
Af Ole Dall.
Når historien skal skrives om det politiske systems arrogante holdning til borgernes hverdag og den manglende evne til ved rettidig omhu at træffe fornuftsbetonede beslutninger, vil hele det groteske og farceagtige forløb om det danske atomaffald få en central placering.
Helt fra VK-regeringens tid, og fortsat under den nuværende regering, har der været næsten ensidigt fokus på en model, hvor atomaffaldet - og andet giftigt affald - graves ned i et såkaldt slutdepot i undergrunden. Og det selv om også eksperterne har sagt, at der vil ske udsivning fra sådanne depoter på et tidspunkt.
Når det var den klare melding, så burde Sundhedsministeriet og ansvarlige politikere naturligvis tidligt i processen have kasseret tanken om at flytte atomaffaldet fra Risø til et placeringssted i undergrunden i provinsen. Fra start udelukkede man en placering tæt på store byer med den begrundelse, at ingen andre lande ville finde på at placere atomaffald tæt på store byer - men provinsen var man altså ligeglad med. Sikke et signal!
Så fra Sundhedsministeriet blev der først fundet et stort antal egnede placeringer - herunder fortsat placering på Risø - og det blev så senere skåret ned til seks steder i fem kommuner - herunder Thise-området og et område mellem Skive og Kjærgårdsholm.
Herefter fulgte million-kostbare undersøgelser af undergrunden de seks steder. Der var manglende dialog mellem ministeriet og de fem kommuner, men på borger- og informationsmøder blev der senere klart sagt nej tak til atomaffaldet - og det stod helt klart for alle, at løsningen med et slutdepot på sigt ville betyde udsivning fra atomaffaldet.
Samtidig ville opbevaring af atomaffald i undergrunden medføre store udviklingsproblemer over jordoverfladen. For Skive ville sådant affald selvfølgelig kollidere med kommunens image om »rent liv«, og det ville også være umuligt at forestille sig Thises økologiske mejeri beliggende tæt ved hele samlingen af dansk atomaffald. De andre kommuner og deres borgere havde helt naturligt tilsvarende modstand mod projektet.
Alligevel fortsatte arbejdet med at undersøge slutdepot-løsningen, og alt for sent er der kommet fokus på den løsning, som blandt andet Holland har valgt: Et såkaldt mellemlager, hvor der i op til 100 år kan holdes øje med affaldet, indtil man til den tid kan finde en sikker og endelig løsning - eventuelt i samarbejde med andre lande. Og det ville åbne for, at atomaffaldet kunne blive liggende i et mellemlager på Risø.
Sådan bør det ende, og sådan ender det forhåbentlig. Men hele tiden udskydes den politiske handlekraft, og nu ender det formentlig med, at der ikke træffes en beslutning før efter næste folketingsvalg. Folketingets sundhedsudvalg har været i Holland, og det gjorde så meget indtryk, at pilen yderligere pegede på, at Danmark bør ende med et såkaldt mellemlager i stedet for at grave atomaffaldet ned i undergrunden.
Og som det fremgår af dagens avis, siger nabolande som Sverige, Tyskland og Polen nu også fra af sikkerhedsmæssige grunde over for de danske tanker om et slutdepot med atomaffald i undergrunden.
Det har så fået endnu et parti, Enhedslisten, til at sige fra over for nedgravning af affald, og partiet støtter nu - ligesom Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance - en løsning med et mellemdepot. Venstres næstformand Kristian Jensen og den politiske ordfører, Inger Støjberg, har også talt for et mellemdepot, og hvis det officielt bliver V-holdningen, så vil flertallet for den løsning være i hus, og alle kunne langt om længe koncentrere sig om den løsning.
Men det skal nok ende med, at det politiske system - embedsmænd, sundhedsminister Nick Hækkerup og et flertal - forhaler det hele endnu en gang, så farcen kan fortsætte med et skandaløst forløb. Forhåbentlig ender det godt til sidst. Men det skyldes så borgernes og udlandets bekymring, som til sidst kan stoppe den kyniske spekulation i at grave affald ned og håbe det bedste ...
Retningslinjer for debatten
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email

Mest læste

Avisannonce

Seneste Avisen Mener

Forsiden lige nu

Seneste sport

Seneste 112

Seneste ind-/udland