Gå til hovedindhold
Avisen Mener

Fornuften sejrer om atomaffaldet

10-03-2015 KL. 12:03
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email
Af Ole Dall.
Det har været alt for længe undervejs, Sundhedsministeriet har spildt millioner af kroner på farlige og uacceptable løsninger, områder og borgere har været ramt af frygt - men nu vinder fornuft over galskab og lys over mørke: Et politisk flertal er indstillet på at droppe den vanvittige tanke om at grave dansk atomaffald ned i den danske undergrund og håbe det bedste - vel vidende at der så på et tidspunkt ville komme udsivning fra atomaffaldet.
I morgen mødes sundhedsminister Nick Hækkerup (S) med partiernes sundhedsordførere, og bred enighed tegner sig om at sige nej til at grave atomaffaldet ned i et såkaldt slutdepot. I stedet samler interessen sig om et såkaldt mellemdepot til affaldet på jordoverfladen, og dermed kan affaldet løbende kontrolleres frem til forventede endelige løsninger om 50-80 år. Som supplement til denne løsning kan det eventuelt komme på tale at eksportere den farligste del af det danske atomaffald, hvis lande med kapacitet og erfaring i håndteringen vil tage imod det.
Senest har Venstre formelt erklæret sig som modstander af nedgravet dansk atomaffald, og herudover har Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance sagt fra - ligesom det er halvandet år siden, at de radikale på partiets landsmøde vendte sig mod et nedgravet slutdepot til atomaffald. Formelt har de radikale afventet den seneste rapport og sundhedsministerens landing, men det er naturligvis utænkeligt, at regeringen vil fastholde at få nedgravet atomaffaldet. Tværtimod tegner der sig nu - langt om længe - bred enighed om at sige nej tak til at grave dansk atomaffald ned til en usikker fremtid, og i stedet vil man satse på et kontrolleret mellemdepot på overfladen mange årtier frem.
Det har helt tydeligt påvirket politikerne, at de i Holland har set, hvor tilfredsstillende et sådant mellemdepot fungerer, og samtidig må det selvfølgelig have stået klart for alle, at man med tanke på kommende generationer ikke bare kan grave atomaffaldet ned og håbe det bedste. Nu vil den logiske løsning være, at atomaffaldet bliver på Risø, hvor det så kan være under kontrol i et mellemlager.
Det kan undre, at der skulle gå så lang tid, før der blev politisk samling om den logiske løsning. Undervejs har den politiske verden i almindelighed og sundhedsministre i særdeleshed budt offentligheden på et skændigt forløb.
Der blev i årevis satset ensidigt på nedgravning af det danske atomaffald, og man kom frem til seks mulige steder for slutdeponering af affaldet - herunder i Thise-området og i Skive Vest. Millioner af kroner blev brugt til nye undersøgelser disse steder, hvor utrygheden og protesterne voksede, mens den logiske løsning - et mellemlager og gerne på Risø - blev gemt væk.
Hvis skiftende sundhedsministre og det politiske flertal fra start havde haft omtanke i bagagen, så var der hurtigt blevet satset på den hollandske model med et kontrolleret mellemlager, men især under perioden med Astrid Krag (tidligere SF nu S) som sundhedsminister blev der truffet helt tåbelige beslutninger i sagen.
Det er godt, at borgere - og de fem kommuner der var i spil til et underjordisk slutdepot - har stået sammen og efter alt at dømme vinder slaget om placeringen af det danske atomaffald.
Det skal ikke graves ned i den danske undergrund, og når Risø har haft affaldet i årtier, vil det være helt naturligt, at også mellemlageret til affaldet placeres netop dér.
Til sidst synes fornuften at sejre - og det er godt. Og det er et skulderklap også til Skive-egnen, der samlet har kæmpet imod at ende som farlig taber. Samtidig bør forløbet være et lærestykke i, hvordan den politiske verden langt hurtigere skal tænke klart og fornuftsbetonet.
Retningslinjer for debatten
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email

Mest læste

Avisannonce

Seneste Avisen Mener

Forsiden lige nu

Seneste sport

Seneste 112

Seneste ind-/udland