Gå til hovedindhold
Debat

Tyv tror, hver mand stjæler

22-10-2015 KL. 10:35
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email
Vindmøllemodstanderen Lars Klottrup leverer i en lind strøm udokumenterede eller direkte forkerte påstande i vindmølledebatten. Der kan for ingen herske tvivl om, at Klottrup er uimponeret over såvel vindmøller samt den ellers stramme lovgivning, der omgiver planlægning og drift af vindmøller i Danmark.
Denne gang har Klottrup sat sig for at »bevise«, at vindmølleindustrien snyder på vægten.
Derfor kan man i et debatindlæg fra Klottrup d. 12/10 læse, at den aktuelle skandale med snydesoftware i VW-koncernen kan sidestilles med den software, som virksomheden EMD International leverer til at beregne den støj, der kommer fra vindmøller.
Kernen i Klottrups anklage er, at det er for galt, at vindmøller efter de danske regler må støje »ubegrænset«, når vindhastigheden overstiger de 8 m/s, hvor der efter lovens bestemmelser er en øvre støjgrænse på 44 dB i det åbne land og 39 dB i støjfølsomme områder.
At reglerne er skruet sammen på denne måde skyldes helt naturligt, at støjen fra vindmøllen fader ud ved hastigheder højere end 8 m/s.
Man hører således ikke mere støj fra vindmøller ved vindhastigheder højere end 8 m/s, end man gør ved 8 m/s da baggrundsstøjen fra vinden vokser mere end vindmøllestøjen og derved overdøver denne. Dette er dokumenteret i et teknisk notat fra DELTA til Miljøstyrelsen i 2014.
Tilbage til den konkrete anklage mod den danske virksomhed EMD. Her skyder Klottrup ganske enkelt forbi, da softwaren fra EMD er et værktøj, der udelukkende benyttes til at planlægge et givent vindmølleprojekt og derfor ikke indgår i styringen af vindmøllen når den er i drift. Derfor er denne anklage grundløs.
Men måske det snarere er vindmølleejeren, der er sat på Klottrups anklagebænk for at snyde med støjdata? En sådan manøvre, er dog ikke mulig, da samtlige produktionsdata fra en vindmølle gemmes i vindmøllens logbog, som på begæring fra den kontrollerende myndighed kan forlanges udleveret, hvis der er begrundet mistanke om, at vindmøllen ikke overholder støjgrænserne. Skulle der være uoverensstemmelse mellem vindmøllens data og de faktiske støjniveauer, ville det altså blive afdækket i logbogen. Muligheden for at snyde, er derfor ikke tilstedeværende. Den eneste der snyder på vægten er Klottrup, der igen og igen bringer urigtige anklager mod vindmøllebranchen.

Jan Hylleberg,
adm. direktør
i Vindmølleindustrien,
Rosenørns Allé 9,
1970 Frederiksberg
Retningslinjer for debatten
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email

Mest læste

Avisannonce

Seneste Debat

Forsiden lige nu

Seneste sport

Seneste 112

Seneste ind-/udland