Gå til hovedindhold
Debat

LAG-kager i Skive

15-03-2016 KL. 09:17
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email
De fleste læsere af Skive Folkeblad ved sikkert nu, at der er noget, der hedder LAG, at det er en lokal aktionsgruppe, der vil være med til at præge landdistriktudviklingen i Skive og Viborg kommuner, og som administrerer fordelingen af statslige støttemidler hertil.
Den aktuelle strid i LAG står mellem tilhængere af den nuværende ordning, hvor gruppen er organiseret i både Viborg og Skive kommuner, eller et tilbagefald til den gamle ordning, hvor Skive var helt lokalt organiseret.
Jeg har- som ansøger til og modtager af LAG-midler og som menigt medlem af gruppen - tidligere givet udtryk for, at den nuværende ordning med den nuværende bestyrelse har været en markant forbedring i forhold til den gamle, stort set helt Venstre-dominerede lokalgruppe, der efter min mening fungerede kritisabelt.
Dette er ikke partipolitisk kritik, men en dybtfølt harme over den partipolitiske og tilfældige måde, den helt lokale gruppe blev kørt på.
Venstre i Byrådet, herunder den gamle LAG-bestyrelse, ønsker en tilbagevenden til den helt lokale organisering.
I øvrigt er Skive det eneste sted i landet, hvor man på den måde ønsker at vende tilbage til tidligere tiders helt lokale organisering.
Det nuværende LAG består af 110 medlemmer. En tredjedel af gruppens medlemmer kan iflg. vedtægterne kræve, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.
Bestyrelsen for LAG afviste en initiativgruppes forslag til en sådan indkaldelse.
Foruden talskvinden, Venstre-byrådsmedlemmet Annette Torp, består initiativgruppen af yderligere fire medlemmer tilknyttet Venstre, og desuden to vildfarne socialdemokrater (Laila Munk og Bente Østergaard) inkluderet.
I e-mail af 1. februar 2016 til LAG-sekretariatet fra Annete Torp klager initiativgruppen til Erhvervsstyrelsen over, at bestyrelsen for LAG Skive-Viborg i brev af 31. januar 2016 har afvist Initiativgruppens begæring om ekstraordinær generalforsamling i brev af 19. januar 2016.
I klagen er vedlagt 67 meget forskelligtartede stykker papir fra en i hast iværksat underskriftindsamling med indmeldelser, opfordringer m. v.
Erhvervsstyrelsen afviser i skrivelse af 8. marts disse papirlapper og klagen med henvisning til deres tilfældige karakter og foreningens formandsbeføjelser iflg. vedtægterne.
Se Erhvervsstyrelsens afvisning på www.hesthave.dk
Tilbage står man med indtrykket af initiativgruppens manglende evne til at få iværksat en ekstraordinær generalforsamling, der tilsyneladende modsvarer svaghederne i den gamle LAG-bestyrelse m.h.t. tilfældighed og mangelfuld organisering.
Og man må nok en gang prise sig lykkelig for den nuværende, meget kompetente LAG-bestyrelse. Og grue for, hvad der vil ske, hvis Venstre igen skal til at skalte og valte tilfældigt med et helt lokalt LAG.
Mød op på generalforsamlingen i Stoholm Fritids- og Kulturcenter 7. april og få indflydelse i stedet for at risikere at blive underlagt de lokale Venstrefolks skalten og valten med LAG.


Grethe Breum,
Hesthave,
Åbakken 4,
7860 Spøttrup
Retningslinjer for debatten
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email

Mest læste

Avisannonce

Seneste Debat

Forsiden lige nu

Seneste sport

Seneste 112

Seneste ind-/udland