Gå til hovedindhold
Debat

Skive sminker tal - del 2

10-02-2017 KL. 10:35
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email
Niels Ole Damgaard Nielsen og jeg har en læserbrevssamtale her i avisen om åbenbart unge på offentlig forsørgelse (jeg troede det var, fordi vi sminkede tal, men…). Når man læser den, kan man få det indtryk, at Niels Ole og jeg er uenige om, hvorvidt ca. 1000 unge på offentlig forsørgelse i Skive Kommune er et problem, der skal tages alvorligt.
Derfor vil jeg understrege, at jeg er enig med Niels Ole i, at det er en udfordring, at der er mange unge på offentlig forsørgelse i Skive Kommune.
Jeg er også enig med Niels Ole i, at det er en udfordring, som Skive Byråd skal tage alvorligt, og at vi har et stort ansvar for at hjælpe unge væk fra offentlig forsørgelse.
Jeg er derimod ikke enig med Niels Ole i, at tal og statistik, som bl.a. fortæller om lav ledighed, fjerner fokus fra problemet med unge på offentlig forsørgelse.
Uanset lav ledighed mener jeg, at Skive Byråd tager problemet meget alvorligt.
Netop derfor gør vi meget for, som Niels Ole skriver, »at vende udviklingen«.
Desuden forstår jeg ikke, at du som gruppeformand for Socialdemokratiet i Skive ikke ved, hvad der foregår på unge-området.
Eller i det mindste spørger jeres egen formand for Børne-, Familieudvalget Ole Priess, eller mine egne glimrende udvalgskollegaer, fra dit eget parti. Ole sidder i vores special nedsatte gruppe omkring emnet.
Jeg har altid oplevet Ole og udvalgsmedlemmerne, som aktive og energiske på dette område. Alle har budt ind og bakket op om det, vi har gjort og gør, men du har måske ikke fået dem skolet nok i alle dine gode ideer, eller?
I mit sidste læserbrev nævnte jeg nogle af de initiativer, som er i gang på ungeområdet. Jeg vil gerne igen fremhæve nogle af punkterne, som viser, at vi bl.a. i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget tager udfordringen alvorligt, og at vi handler på det.
Byrådet har fokus på udfordringen: Siden 2015 har borgmesteren ledet en tværfaglig og tværpolitisk taskforce om ungeindsatsen.
Udvalgsformændene fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Social- og Ældreudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget er sammen i taskforcen, hvor der også er kommunale embedsmænd fra de relevante fagområder med.
Også i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget har vi stort fokus på ungeområdet. Derfor har vi i foråret 2016 godkendt en ny indsats for unge, der er på offentlig forsørgelse. Altså en målrettet indsats for de unge i statistikken, som Niels Ole skriver om.
Meningen med den ny indsats er at have en vifte af tiltag, som passer til forskellige unges forskellige problemer.
Et af de største nye tiltag, vi har sat i gang, er brobygning til erhvervsuddannelse, hvor op mod 100 unge i løbet af 2017 skal få bygget bro væk fra offentlig forsørgelse og over til uddannelsessystemet.
Brobygningsforløbet laver vi sammen med erhvervsskolerne og VUC. Andre af tiltagene retter sig mod at hjælpe unge på vej mod uddannelse, selvom de har psykiske, sociale eller misbrugsudfordringer.
Her er det Arbejdsmarkedsafdelingen og Sundhedsafdelingen, som arbejder sammen om at hjælpe de unge.
Målet med den ny indsats er selvfølgelig, at få så mange unge som muligt til at komme i gang med - og gennemføre en uddannelse - og dermed at give dem muligheden for »aktivt at tage del i arbejdet med at opbygge vores velfærdssamfund«, som Niels Ole skriver. Og færrest muligt skal være på kommunal forsørgelse.
Så set fra min stol er der et tydeligt politisk fokus på ungeområdet, og Skive Kommune gør allerede en hel masse - uanset om avisen skriver om lave ledighedsprocenter.
Men Niels Ole, hvis du har gode forslag til konkrete initiativer, så lad os tale om dem.
Måske kan vores i forvejen gode indsats blive endnu bedre.
Men tag nu lige og snak med dine egne parti kollegaer først og orienter dig om alle de initiativer, vi allerede har eller er i gang med at implementerer, inden du igen skoser både dine egne, forvaltningen og os andre for ikke at gøre noget eller gøre det godt nok.

Arne Spicer Lindgren,
formand for erhvervs- og
arbejdsmarkedsudvalget,
Bakken 25,,
Glyngøre,
7870 Roslev
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email

Mest læste

Avisannonce

Seneste Debat

Forsiden lige nu

Seneste sport

Seneste 112

Seneste ind-/udland