Gå til hovedindhold
Avisen Mener

Dom og sammenhæng

01-03-2017 KL. 13:01
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email
Det begyndte med et læserbrev - i Skive Folkeblad i juni 2015.
Viceborgmester Preben Andersen (DF) kom med uhørt grove beskyldninger mod en af de journalister på avisen, der særdeles relevant havde skrevet om løbske udviklingsprojekter i Skive Kommune. Preben Andersen skrev blandt andet:
»Kunne det tænkes, der er et had til Skive Kommune, hvis man har en pårørende, der ikke får den hjælp, man synes der skal til? Her tænker jeg på, det kunne være i socialafdelingen eller ældre, men man kunne jo også have et barn, som man synes skulle hjælpes mere end den hjælp, der tilbydes i dag.«
På denne plads skrev vi efterfølgende, at det var »grundløs og nedrig inddragelse af folks børn i debatten« og kaldte det for »chokerende optræden« fra viceborgmesterens side.
De øvrige partier i byrådet tog kraftig afstand fra Preben Andersens ytring i læserbrevet. I landsrettens dom i går - i Johan Nielsen/Preben Andersen sagen - fastslår landsretten, at Johan Nielsen »var berettiget til at lægge til grund, at oplysningerne i Preben Andersens læserbrev om manglende hjælp vedrørte Merete Just og hendes familie.
Johan Nielsen var som følge heraf også berettiget til at stille spørgsmålstegn ved, hvordan Preben Andersen kunne være kommet i besiddelse af disse oplysninger«.
Landsretten frifinder i øvrigt også Johan Nielsen for »et »værdiudsagn, der er fremsat i en lokalpolitisk debat« om at Preben Andersen er »en rigtig skidt knægt«.
Johan Nielsen blev således ikke dømt for bagvaskelse men efter den mildere injurie-paragraf i straffeloven. Det var hans beskyldning om, at Preben Andersen »bruger personlige oplysninger fra offentlige registreringer - som han via sine politiske poster har skaffet sig viden om« samt beskyldning om, at oplysninger »vel dybest set kun kan stamme fra kendskab til sagsbehandlingsakter for ægteparrets barn«, der endte med at dømme Johan Nielsen efter straffelovens paragraf 267.
I dommen konstaterer landsretten samtidig, at ytringerne fra Johan Nielsen er fremsat »som led i en intens lokalpolitisk debat, hvor Preben Andersen selv har deltaget med et markant sprogbrug. Han måtte derfor være forberedt på, at han kunne blive genstand for kritiske modindlæg«.
Omvendt tager dommen i betragtning, at ytringerne fra Johan Nielsen »bibringer en almindelig læser den opfattelse, at Preben Andersen uberettiget har tilegnet sig fortrolige oplysninger og brudt sin tavshedspligt«.
Landsretten endte med en markant mildere dom end byretten. Preben Andersen havde krævet 100.000 kroner for tort, men får 10.000 kroner i godtgørelse. Johan Nielsen skal betale 10. dagbøder på hver 500 kroner og 20.000 kroner til »delvis dækning af Preben Andersens udgifter til advokatbistand for byretten«.
I retssamfundet skal rettens afgørelser respekteres. I denne sag er forhistorien, sammenhængen og nuancerne samtidig væsentlige. Det skinner også igennem landsrettens dom, som Skive Folkeblad i sin helhed bringer på skive.folkeblad.dk. I den kuriøse afdeling står der i øvrigt i dommen, at Preben Andersen har siddet i byrådet »sammen med chefredaktøren for Skive Folkeblad«. Det er som bekendt ikke rigtigt!
Tidligere har Preben Andersen i øvrigt tabt en sag i Pressenævnet mod Skive Folkeblads dækning i denne sag. Som det fremgår af dagens avis, står Johan Nielsen ved hans mening om, at Preben Andersen har opført sig horribelt, men Johan Nielsen beklager samtidig de to udtalelser om ulovligheder i relation til Preben Andersen.
Det ville unægtelig også være på sin plads, hvis Preben Andersen helt utvetydigt beklagede og undskyldte det chokerende grove indhold i det læserbrev, der startede hele forløbet. Et læserbrev med et indhold, som byråd og borgere også med rette reagerede kraftigt imod - og som på denne plads medførte en leder med overskriften »Preben Andersen helt uden fair play«.
I den aktuelle retssag ønskede Preben Andersen 100.000 kroner og en dom til Johan Nielsen for bagvaskelse og injurier. Det endte med 10.000 kroner for tort, ikke nogen dom for bagvaskelse men en dom for injurier, og Preben Andersen skal selv betale sine advokatomkostninger i landsretten. Læg dertil en dom, hvori der står, at det »efter oplysningerne i sagen« ikke var omfattet af straffeloven, da Johan Nielsen kaldte Preben Andersen »en rigtig skidt knægt«.
O.D.
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email

Mest læste

Avisannonce

Seneste Avisen Mener

Forsiden lige nu

Seneste sport

Seneste 112

Seneste ind-/udland