Gå til hovedindhold
Debat

Robuste forældre med robuste børn

03-03-2017 KL. 12:52
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email
Emnet for Skive Folkeblads leder fredag 24. februar var Efterlysning af robuste børn. Lederen rummede en omtale af børneforsker Per Schultz Jørgensens (PSJ) nyudgivne bog: Robuste børn med citater fra bogen:
• mange unge får ingen ungdomsuddannelse
• en tredjedel af unge piger mellem 18-19 år går til psykolog
• mange unge tager lykkepiller
Skive Folkeblad skrev i lederen: »Et godt bud på en forbedring af tingenes tilstand vil være at sætte tidligere ind for at styrke eleverne. Det vil sige i folkeskolen, men det er også for nemt, hver gang der er problemer i samfundet at sende ansvar og løsning i hovedet på landets lærere, der jo også dagligt ser resultatet af andres svigt. … samtidig skal nuværende og kommende forældre spørge sig selv om, hvordan de kan bidrage til at gøre deres børn mere robuste over for de udfordringer, som både liv og uddannelse bringer.«
Der er aktuelt stor opmærksomhed på, at dagtilbud og skoler skal sikre, at børnene bliver så dygtige som muligt. KL har for nylig udgivet en publikation: Godt på vej i samarbejde med forældrene, hvor der er opmærksomhed på, at forældrene er en uudnyttet resurse i forhold til børns læring og identitetsdannelse. Forældrenes medansvar for, at børnene er motiverede for at lære mest muligt, har hidtil kun fået lille opmærksomhed. Ofte formuleres det, som om det kun er lærernes og pædagogernes opgave.
Nogle forældre har abdiceret i forhold til at tage ejerskab for, at deres børn bliver livsduelige og robuste. Forskning viser, at alle børn har fået 70 % af deres personlige styrker gennem forældrenes påvirkning eller mangel på påvirkning. Forældrene er rollemodeller for deres børn. Rastløse og negative forældre får oftest børn med samme egenskaber. Eftertænksomme og positive forældre får børn med tilsvarende egenskaber.
De professionelle i dagtilbud og skoler har ikke haft fokus nok på at skabe aktive partnerskaber med forældrene. Forældre har i øjeblikket ingen steder at gå hen for at søge støtte til at hjælpe deres børn til at blive livsduelige og robuste. Det er påkrævet at støtte forældrene til at turde være tydelige forældre fra deres børn er små. Det er vigtigt, at børnene fra tidlig alder hjælper til i familien. Det er vigtigt, at børnene træner i at udsætte deres behov og bevare roen, også når deres ønsker bliver afvist. Det er vigtigt, at forældrene er fuldt til stede i hjemmet, så børnene ikke føler sig tilsidesat af forældrenes opmærksomhed på elektroniske medier. Det er vigtigt, at forældrene anvender ord, der peger på muligheder og udveje frem for begrænsninger.
Det er let at liste en lang række af praktiske rutiner og opgaver i hjemmet, som barnet kan deltage i, således at familielivet fra en tidlig alder styrker barnets overbevisning om at høre til og være livsduelig.
Forældrene skal tilbydes at deltage i workshops, hvor de sammen med andre forældre fordyber sig i emnet Robuste forældre med robuste børn. Vi gennemfører i øjeblikket workshops for forældre ved Daycare Nord, hvor forældrene finder svar på hvorfor, hvad og hvordan udvikler vi og vore børn robusthed. I dialog med andre forældre er der gode muligheder for dialog og refleksion.
En udfordring for de professionelle i dagtilbud og skoler er at møde forældrene ligeværdigt og med respekt. Vi foreslår, at der i fremtiden etableres partnerskab mellem forældre og professionelle fra dagtilbud og skole om udvikling af børnenes personlige styrker. Det er herunder vigtigt, at børnene hjemme træner i vedholdenhed, koncentration, fælleskab og ansvarlighed.
Vi foreslår, at forældrene i fremtiden inviteres til udviklingsdialog med pædagoger eller lærere, hvor de sammen årligt udarbejder en plan for, hvordan barnet eller den unge udvikler sine personlige styrker i livsduelighed og robusthed. Det er menneskeligt og samfundsøkonomisk en meget vigtigere prioritet end faglige resultater i dansk og matematik. Vi ved, at robuste børn opnår gode faglige resultater. For at udviklingsdialogerne resulterer i, at forældrene udvikler mod og handlekraft til at forøge familiens og barnets robusthed, skal de professionelle uddannes i at lytte, spørge og facilitere samtalen.
Den hidtidige indsats for, at børn udvikler robusthed har været utilstrækkelig. Vi foreslår:
1. Alle dagtilbud tilbyder workshops med emnet: Robuste forældre med robuste børn
2. Alle dagtilbud og skoler inviterer til udviklingsdialoger med forældre
3. Pædagoger og lærere lærer at mestre udviklingsdialoger med forældre
Leo Rasmussen, områdeleder
Havnen 16A, Glyngøre,7870 Roslev
og Magne Uldall-Jessen, chefkonsulent
Petuniavej 254, 7800 Skive
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email

Mest læste

Avisannonce

Seneste Debat

Forsiden lige nu

Seneste sport

Seneste 112

Seneste ind-/udland