Gå til hovedindhold
Debat

Fint med fornyelse af Den Danske banks bygning

06-03-2017 KL. 10:51
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email
Det er fint, at der nu er planer om en fornyelse af Den Danske Banks bygning på hjørnet af Torvegade og Østergade, som efter min opfattelse i dag fremtræder som et stykke trivielt og kedelig 60-er arkitektur. Kommunens opgave ligger nu i at udarbejde en lokalplan, som fastlægger retningslinjerne for det nye arkitektoniske udtryk og for højden.
Som det så tydeligt fremgår af den aktuelle diskussion, er det springende punkt, hvor højt man bør bygge. Investor vil naturligvis gerne bygge højt, for det er der penge i. Formanden for kommunens byudviklingsudvalg har dertil for nylig i et læserbrev udtalt, at man skal være positive over for lokale investorer og rådgivere. Tilbage står så velsagtens kun, at byrådets medlemmer »lægger hovet lidt på skrå« og tilkendegiver, at 4 + 1, altså reelt 5 etager nok kan gå an.
Nu er der blot det, at vi faktisk ikke har valgt jer politikere til at varetage lokale investorers og rådgiveres interesser. Vi har valgt jer til at varetage kommunens og dermed vores interesser som borgere. Dertil kan jeres modargument være, at enhver investering af lokale investorer er til gavn for byen, men den holder næppe. En investering kan sagtens isoleret set tilgodese en investor og samtidig svække borgernes interesser.
I den konkrete sag med Danske Bank bygningen er den direkte svaghed ved det påtænkte forslag, at det slet ikke tager hensyn til de omkringliggende bygninger og dermed heller ikke til bymidten som helhed. Den værdiforøgelse der sker på den pågældende ejendom vil således modsvares af en mindst lige så stor værdiforringelse på de omkringliggende bygninger, der billedligt talt kommer til at ligge i skygge.
Endvidere må spørgsmålet vel være, hvad vi som borgere reelt ønsker os af bymidten i Skive? Hvis vi nu har en tro på, at det trods fortidens eklatante fejltagelser er muligt at arbejde for en fortsat harmonisk udvikling, er det vel en sådan Byrådet skal arbejde for.
I øvrigt er byudviklingen i Skive – som i så mange andre af landets provinsbyer – en vanskelig størrelse at håndtere bl.a. fordi ny butikscentre fortrænger de traditionelle bymidter med smalle gader og små butikker. Derfor er det også betryggende, at kommunen har kontakt til en tegnestue som Gehl Architects, der i en årrække har arbejdet med disse problemstillinger, der mere handler om menneskers trivsel i byens gader og pladser end om smarte facader.Ejvind Alf Jensen,
arkitekt m.a.a.
Skovbakken 2
7800 Skive
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email

Mest læste

Avisannonce

Seneste Debat

Forsiden lige nu

Seneste sport

Seneste 112

Seneste ind-/udland