Gå til hovedindhold
Debat

Hold kæft og mak ret!

04-05-2017 KL. 12:55
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email
Skive Kommune, borgmester Peder Chr. Kirkegaard og ledelse! Nu må I ta’ og vågne op af jeres Tornerosesøvn!
Jeg, en borger i Skive søgte d. 02.02.2017 om førtidspension via min sagsbehandler (sb) i Jobcenter Skive.
Sb reagerede med at svare pr. mail d. 03.02.2017, at man havde set mit ønske om, at jeg søgte førtidspension, men at man anbefalede mig at lave den forberedende del, og man ville indstille til rehabiliteringsteamet uden yderligere arbejdsprøvning.
Denne beslutning var iflg. sb taget op med teamleder i jobcentret.
Jeg har hele tiden samarbejdet og villigt deltaget i Skive Kommunes og jobcentres møder og derfor aftaltes der også med sb. om et møde den 09.03.2017 for at lave den forberedende del og søge førtidspension efter §18.
Da jeg møder op har sb. allerede udfyldt den forberedende del, men udtaler at det jo ikke er nødvendigt alt bliver læst op, så sb. oplæser kun det sb. finder relevant for mig. Men j pensionslovgivningens pgf 2 stk 2 hedder det: »Den forberedende del af rehabiliteringsplanen skal udarbejdes i samarbejde med borgeren og med udgangspunkt i borgerens beskæftigelses- og uddannelsesmål samt med udgangspunkt i borgerens ressourcer og samlede situation«
Ved modtagelse af Skive Jobcenters udfyldte forberedende del konstateredes at der var redigeret i selve afkrydsningsmulighederne i selve skemaet med afkrydsningsmuligheder.
Der var ikke afkrydset for borgerens ønske om at søge om førtidspension men muligheden »revalidering« som var valgt af sb. Dato for møde med rehabiliteringsteamet eksisterer ikke den pågældende dag i 2017, og der var ikke foretaget nogen af de rettelser, der var aftalt til mødet.
Bisidder og jeg så os nødsaget til at downloade nyt skema til udfyldelse af den forberedende del, fordi det ikke så ud til at sagsbehandleren kunne udfylde dette uden at lave fejl i denne del. Denne blev nu udfyldt efter min faktiske situation og sociale forhold og med de faktiske sygdomme jeg lider af.
Endvidere blev der nedfældet et forklarende tillæg omhandlende hvorfor den forberedende del blev skrevet af mig selv, bl a fordi sagsbehandleren rent faktisk havde udfyldt den forberedende del der var så fyldt med misvisninger at den var til skade for min sag.
Endvidere gjorde jeg opmærksom på, at jeg ikke ønskede at stoppe min ansøgning om opstart af førtidspension på det foreliggende grundlag. Det regnede jeg med kunne køre videre sideløbende med at den forberedende del blev udfyldt og indleveret for rehabiliteringsteamet - altså som en pgf. 18.
Sagen havde tilbage i oktober 2014 været for rehabiliteringsteamet, hvor det dengang kom frem, at mødet dengang skulle være aflyst, fordi sagsbehandleren IKKE havde sørget for at lægge alle akter/dokumenter rettidigt ind i borgerens sag.
Jeg var også på mødet d. 09.03.2017 blevet bedt om at underskrive en generel samtykkeerklæring til indhentelse af relevante oplysninger i sagen. Jeg skrev at jeg havde modtaget en blanket til underskrivelse og oplyste at at det var mit ønske at være behjælpelig med at oplyse sagen bedst mulig. Men at jeg dog ikke ville underskrive en generel samtykkeerklæring, men derimod ville jeg gerne tage stilling, konkret, når jobcentret, havde brug for at indhente oplysninger fra andre dele af forvaltningen.
Her skal det nemlig nævnes at en jobkonsulent havde tidligere udbedt sig en samtykkeerklæring af mig til at give samtykke til at jobcentret måtte gå ind i en anden borgers sag/journal og hente oplysninger.
Samtykkeerklæring, forberedende del og tillæg til forberedende del blev indleveret af mig personligt til sagsbehandleren som indstemplede og underskrev for modtagelse af alle dokumenterne D 27.03.2017
Efterfølgende efter cirka syv dage skrev jeg og udbad mig en dato for, hvornår dokumenterne ville blive indleveret til rehabiliteringsteamet. Men i stedet for får jeg en mail, hvori sb påstår at »at man kun kan fremlægge 1 sag om gangen og da du (jeg) har valgt at søge førtidspension på det foreliggende grundlag, er det det vi gør«. Sagsbehandleren henviser ikke til lovparagraffer og svarer ikke på mine forespørgsel om hvor i loven det står at man ikke kan køre to sager sideløbende.
Jeg havde i mit tillæg skrevet som følger: »at jeg ikke ønskede at stoppe min ansøgning om opstart af førtidspension på det foreliggende grundlag. Det regnede jeg med kunne køre videre sideløbende med at den forberedende del blev udfyldt og indleveret for rehabiliteringsteamet - altså som en pgf. 18.«
Jeg skriver nu d. 07.04.2017 til sb og udbeder mig en konkret forklaring om, hvorfor man i jobcentret foretager en sådan kovending og ligefrem går imod egne anbefalinger. Jeg udbeder mig svar på, hvor i loven der står, at pgf. 17 og pgf. 18 ikke kan køres sideløbende.
Sagsbehandleren svarer i brev d. 11.04.2017 blot at det ikke er muligt at få sin sag behandlet i kommunens rehabiliteringsteam både i henhold til pensionslovens pgf 17 og 18.
Videre påstår sagsbehandleren, at jeg har valgt ikke at følge jobcentrets anbefaling om at udfylde den forberedende del. .
I nyt brev til jobcentret d. 20.04.2017 gennemgår jeg skridt for skridt det faktiske sagsforløb med jobcentret og sb.
Jeg skriver bl. a: »Da sagsbehandlingsforløbet pågår indhentes oplysninger til rehabiliteringsteamet i henhold til pgf. 18 bedes du (sb) oplyse, hvad årsagen er til, at jeg ikke kan få behandlet min ansøgning om førtidspension efter pensionsloven pgf. 18. Hvis du (sb) mener, jeg har opgivet dette eller givet dig den opfattelse af, at jeg ikke ønsker at få den kørt efter pgf. 18, skal jeg på det kraftigste bestride dette.« Igen intet svar fra sagsbehandler.
D 27.04.2017 modtog jeg et rekommanderet brev dateret d. 25.04.2017 fra en faglig konsulent. Brevet omhandler i korte træk kun om beskyttelse af sagsbehandleren, som efterhånden er taget i en hel del usandheder i sagsbehandlingen af mig.
Videre stod der i brevet at: »Til din orientering er det ikke længere en mulighed at henvende sig via mail til sb xxx xxxx xxxx. Du bedes venligst henvende dig telefonisk på 9915 7160 eller på aktiv@skivekommune.dk »
Jeg mødte op d. 28.04.2017 inden 12.00. Jeg så til min forundring, at min sagsbehandler gik. Jeg sad i informationen sammen med min bisidder til kl. var lidt over 12.30 og ventede. En kvinde kom og kaldte mig til skranken og meddelte, at der lå en samtykkeerklæring til underskrivelse.
Jeg blev nu både presset og truet til at skrive under. Hvis ikke jeg gjorde, som kvinden, en teamleder, sagde, blev der søgt pension efter pgf. 17 og i øvrigt blev sagen taget af den allerede skriftlig aftalte tid, og så var der ikke flere tider før langt ud i fremtiden.
Dette er fremgangsmåden og det usmagelige magtmisbrug, som Skive Kommune lægger for dagen. Denne behandling af mig er IKKE et enestående tilfælde.
Borgmester Peder Christian Kirkegaard, ledelse og kommunalpolitikere; I er meget vel vidende om, hvad der foregår, men I går i torneroselignende dvale.
Men da I ikke vil reagere på henvendelser, må det nødvendigvis ud i offentligheden, hvad der faktisk foregår.
God dialog over en kop kaffe er ikke-eksisterende. Det er kæft trit og retning! Trusler og pres. Løftebrud. Hold kæft og mak ret! Alt sammen kun for at Skive Kommune skal føre sagerne for egen vindings skyld.

Venligst
Karina Larsen,
Åbakken 47,
7860 Spøttrup

(forkortet af red.)
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email

Mest læste

Avisannonce

Seneste Debat

Forsiden lige nu

Seneste sport

Seneste 112

Seneste ind-/udland