Gå til hovedindhold
Avisen Mener

Fælles husholdning peger fremad

14-09-2017 KL. 10:13
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email
Skive Kommunes budget for næste år - vores fælles husholdning så at sige - er så godt som lagt fast ved den budgetaftale, som alle byrådets partier undtaget SF har indgået forud for byrådets 1. og 2. behandling af budgettet. Her kan der ske mindre ændringer, men ikke noget der flytter de store beløb.
Med en omsætning på næsten tre milliarder kroner er der naturligvis rigtig mange udgiftsposter i den kommunale husholdning, men i store træk ser det foreslåede budget ud til at tage højde for, hvor der kommer øget pres på driftsomkostningerne.
Der sættes flere penge af til ældreområdet - i erkendelse af at der bliver flere ældre borgere i kommunen, og at der er behov for en øget indsats på demens-området - og desuden tilføres der flere penge til børne- og familieområdet.
Blandt andet på ældreområdet er der et opsparet behov for at få tilført ekstra penge. Området har de senere år kørt med så stramt et budget, at der har været årlige underskud på op mod 12 millioner kroner, som det tidligere har været omtalt i Skive Folkeblad. Politikerne har også erkendt, at de manglende penge har været med til at presse medarbejdere hårdt. I sidste ende kan det gå ud over servicen i ældreplejen, hvis der ikke er varme hænder nok.
I 2018 vil Skive Kommune bruge over 90 millioner kroner på nye investeringer, viser det anlægsbudget, der er indgået aftale om. Det er det hidtil største beløb, der er afsat til nyanlæg i kommunen.
Her er det glædeligt, at politikerne har haft øje for vigtigheden af, at hele Skive Kommune skal rustes til fremtiden. Næste år og de kommende to år satses der eksempelvis 19 millioner kroner på erhverv og øget bosætning i Skive Kommune, og der er sat pænt af med midler rundt om i kommunen til byfornyelse og forskønnelse.
Det gælder i 2017 blandt andet Hald, Jebjerg og Oddense, mens der er sat otte millioner kroner af til cykelstier gennem Højslev og Nr. Søby. I Skive by får Viborgvej den store tur, idet der er sat syv millioner kroner af til forskønnelse af vejen. En halv million er øremærket til forberedelser af en kommende renovering af Resenvej, og her følges den halve million op med yderligere 15 millioner kroner de kommende to år, hvis prioriteringen holder til den tid.
Største enkeltpost på anlægsbudgettet er Green Lab-projektet i Kåstrup, hvor der skal bygges et innovationscenter til understøttelse af nye, grønne energiformer og samspillet mellem flere energiproduktionsformer. Det er der i 2018 sat 16,5 millioner kroner af til. Også den investering peger fremad og er i tråd med Skive Kommunes ambitioner om at fremstå som en grøn kommune med »rent liv« som kendetegn.
At der de senere år har været en god vækst i den østlige del af Skive Kommune, giver sig også udslag på anlægsudgifterne, idet der er sat 7,5 millioner kroner af til en udvidelse af Nr. Søby Skole. Her skal der bygges en ny fløj med klasseværelser, fordi elevtallet glædeligvis er stigende. Mange børnefamilier har bosat sig i en ny udstykning i Nr. Søby, og det fører nu til et øget pres på den lille skole.
I Skive by kan man komme videre med Skive Å-planen og forberedelserne til en del af projektet Big Blue Skive. De to planer har tilsammen fået tildelt fire millioner kroner i budgettet for 2018.
Desværre trækker det stadig ud med en afklaring af, hvad der skal ske på slagterigrunden i Skive. Slagterikoncernen Danish Crown har fortsat ikke fået afklaret de fremtidige ejerforhold med Skive Kommune, og derfor ligger området misligholdt og ubenyttet hen otte år efter slagteriets lukning. Af samme grund er der ikke øremærket penge i budgettet for 2018 til en fremtidig anvendelse af slagterigrunden.
Forløbet i den sag er efterhånden en skandale, som det vil klæde begge parter at få bragt til afslutning. Jo før, des bedre.
O.A.
Retningslinjer for debatten
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email

Mest læste

Avisannonce

Seneste Avisen Mener

Forsiden lige nu

Seneste sport

Seneste 112

Seneste ind-/udland