Gå til hovedindhold
Lokalt

Efter psykisk og fysisk vold mod lærere: Skole skal stramme op på dårligt arbejdsmiljø

20-09-2017 KL. 13:04
Arbejdstilsynet råber nu vagt i gevær over arbejdsmiljøet på mellemtrinnet på Resen Skole og har givet skolen et påbud om at sætte ind og forebygge risikoen for psykisk og fysisk vold i arbejdet. Foto: Steen Don
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email
Et dårligt psykisk arbejdsmiljø og episoder med »udadreagerende« elever sidste skoleår har fået Arbejdstilsynet til at udstede et påbud til Resen Skole om at stramme op på procedurerne for at forbedre arbejdsmiljøet for lærerne på mellemtrinnet og forebygge risikoen for vold, såvel fysisk vold som psykisk vold, herunder trusler.
Papirer fra Arbejdstilsynet, som Skive Folkeblad har fået aktindsigt i, fortæller om »et hårdt miljø i forhold til nogle af eleverne, som har en kraftig udadreagerende adfærd« sidste skoleår, hvor personalet har oplyst, at man ugentligt oplevede episoder med verbale trusler, spark, slag eller episoder, hvor en elev reagerede kraftigt mod andre elever, og hvor underviseren måtte gribe ind for at beskytte de andre elever.
I rapporten beskriver personalet episoder, hvor sakse smides gennem lokalet. Der er også en konkret episode, hvor en hockeystav er blevet smidt efter en lærer. Og et tilfælde, hvor en elev havde en kniv og en saks fra billedkunst med ud i frikvarteret og truede en anden elev.
En anden episode udspillede sig sent på skoleåret, hvor en elev sparkede en lærer to gange på skinnebenet. Kort før sommerferien skete også en episode, hvor en elev i en klasse gik amok og kastede med stole og borde, og hvor underviseren brød sammen og ikke kunne gå tilbage til klassen.
Desuden beskrives også en ældre episode fra sidste efterår, hvor en elev gik amok, da en underviser påtalte en regel over for eleven, og eleven »vælter klasseværelset og smider alt omkring sig«, og to undervisere måtte fastholde/skærme eleven med en plade, indtil elevens mor kunne hente eleven.
Arbejdstilsynet har besøgt Resen Skole to gange i juni og udstedte derefter sidst i august et påbud om, at skolen forbedrer arbejdsmiljøet på mellemtrinnet.
Arbejdstilsynet kræver, at skolen bliver bedre til at forebygge både psykisk vold og fysisk vold på mellemtrinnet, fordi det psykiske dårlige arbejdsmiljø både på kort og lang sigt kan gå ud over lærernes helbred både fysisk og psykisk. Skolen skal blive bedre til systemisk at forebygge vold.
Af papirerne fremgår også, at der er en voldspolitik på skolen, men personalet føler sig usikre på mange forhold. Det er uklart for den enkelte, hvad der skal opfattes som fysisk og psykisk vold, og det opleves ikke, at voldspolitikken fungerer i praksis, og det beskrives, at »der oplevelse en afmagt i personalegruppen over for vold og trusler om vold. Der er ofte kolleger, der bryder sammen ovenpå episoder med vold«.
Der er skemaer til at registrere episoder, men det er ikke alt, der bliver registreret, for »man orker det ikke«, og personalet oplever ikke handling og opfølgning fra ledelses side, og der arbejdes ikke systematisk med registreringer og episoder i det forebyggende arbejde.
Derudover meldes der i rapporten om, at nogle af eleverne har diagnoser, som kan give udfordringer, hvis for eksempel behov for medicinering ændrer sig. Arbejdstilsynet skriver også i sin rapport, at »skolen får mange elever ind med problemer fra andre skoler«.
Resen Skole kan klage over påbuddet til Arbejdsmiljøklagenævnet, som skal modtage klagen inden fire uger efter, at skolen har modtaget klagen.
Retningslinjer for debatten
  • Del på Twitter
  • Del på LinkedIn
  • Del på email

Mest læste

Avisannonce

Seneste Lokalt

Forsiden lige nu

Seneste sport

Seneste 112

Seneste ind-/udland