Gode takter i regeringens sundhedsudspil

Udgivet:30. oktober 2021, 05.54

Læsetid:1 minut

Per Møller Jensen.

Af Per Møller Jensen. kandidat til regionsrådet Engbakkevej 2
Viborg

SUNDHED Der er gode takter i regeringens sundhedsudspil, som grundlæggende handler om, at en række sundhedsfunktioner skal tættere på borgerne - og koordineres med andre sundhedstilbud ude i kommunerne.

De såkaldte 20 nærhospitaler, hvor vi i Region Midt får mindst tre (i Tarm, Skive og Grenaa), skal rumme sygehusfunktioner, kommunale tilbud og i nogle tilfælde og almen lægepraksis, som tilbyder et sammenhængende og nært sundhedstilbud til f.eks. borgere med flere kroniske lidelser eller samtidig somatisk og psykiatrisk sygdom.

Dertil kommer at f.eks. røntgenbilleder, blodprøver eller EKG skal kunne foretages på et nærhospital ligesom type 2-diabetes-, KOL- eller hjertekar-kronikere kan gå til kontrol her i stedet for på et af de nuværende sygehuse.

Det bringer sundhedstilbuddene tættere på borgerne samtidig med, at de suppleres de 21 sundheds-klynger bygget op om de 21 akutsygehuse i landet, hvor vi i Region Midt har 5 (Gødstrup, Viborg, Randers, Horsens og Skejby). Dertil kommer de højtspecialiserede hospitaler (bl.a. Skejby).

Til etableringen af de 20 nærhospitaler er afsat 4 mia. kr. Det bliver spændende at se, hvad der efterfølgende følger med af driftsmidler.

Udspillet rummer også elementer til at afhjælpe lægemangel i almenpraksis, idet lægeuddannelsen lægges om, således at de nye læger skal have mere uddannelse i almenpraksis.

Endelig opererer udspillet med et styrket akutberedskab, hvor der på landsplan skal oprettes 5-10 nye akutberedskaber.

Det er et skridt i den rigtige retning i modsætning til den tidligere regerings forslag om at nedlægge regionerne.

Det forpurrede vælgerne ved sidste Folketingsvalg, men spørgsmålet er, om de borgerlige partier stadig drømmer om at nedlægge regionerne? Søren Pape Poulsen og Kristian Thulesen Dahl gør uden tvivl.

Det er værd at erindre sig på valgdagen.