Vanvid fra Vurderingsstyrelsen

Udgivet:14. september 2023, 12.25

Læsetid:3 minutter

Chefredaktør Ole Dall.

Så gik det galt igen!

I mange år har det været galt med ejendomsvurderinger og beskatning heraf, og i denne uge blev et nyt vurderingssystem så lanceret, og man kan gå ind på vurderingsportalen.dk og se hvad ens ejendomsværdi og grundværdi er sat til - faktisk kan man se tallene for alle ejendomme ved at skrive adresser op. Og det meste ser fornuftigt ud og der loves lettelser på vej.

Men et sådant system fra det offentlige - som skal bruges til beregning af borgernes skat - skal være sikkert og troværdigt. og her et par dage efter offentliggørelsen må både skatteminister Jeppe Bruus (S) og Vurderingsstyrelsen erkende, at der er markante fejl for en del borgere...

Og dermed er endnu en skandale født på boligskatteområdet. Vanvid i stedet for den klarhed, som var ønsket. Og de nye vurderinger omfatter 1,7 millioner ejerboliger - og selv om det kun skulle være en mindre procentdel, der er vurderet helt skævt, så er det jo mange boliger og mange mennesker, der berøres - og der vil brede sig en følelse af retsløshed og tilfældighed, hvor det modsatte var målet.

Hovedproblemet synes at være, at en del ejendomme har fået en grundværdi, som er flere gange så høj som ejendommens samlede værdi. Bekymrende er det også, at der ikke for boligejerne er oplyst en sikker klageadgang. Vurderingsstyrelsen har endda i en pressemeddelelse skrevet, at det klare udgangspunkt er, at de foreløbige vurderinger står ved magt. Det er så efterfølgende oplyst, at hvis man mener, at vurderinger er meget skæv, så skal man henvende sig til Vurderingsstyrelsen.

Dagbladet Politiken bringer i dag et par groteske eksempler på noget, der ligner vanvids-vurderinger. En borger i Valby har et helt almindeligt parcelhus. Huset er vurderet til ni millioner kroner - men grunden har Vurderingsstyrelsen vurderet til 23 millioner kroner! I Holbæk har parcelhuse fået en ejendomsværdi på tre millioner kroner - og en grundværdi på seks millioner kroner.

Underdirektør i Vurderingsstyrelsen, Claus Houmann, erkender, at der ser ud til at være fejl i en række vurderinger. Og i de nævnte tilfælde opfordrer han til, at man henvender sig til Vurderingsstyrelsen.

Han tilføjer, at der ikke har været ressourcer til at tjekke vurderinger, før de blev sendt ud - det kunne efter alt at dømme i tide have stoppet helt forkerte vurderinger, som skaber utryghed. Og selvom det kaldes foreløbige vurderinger er skaden jo sket.

Og her og nu bør Vurderingsstyrelsen af egen drift se på alle de eksempler, hvor grundværdien overstiger ejendomsvurderingen. Det kan ikke være rigtigt, at alle borgere selv skal starte med at henvende sig, hvis man er utryg ved vurderingen.

Samtidig bør det - vurderes - om systemet er brugbart som fremtidigt beskatningsgrundlag. Der skal være sikkerhed for borgerne, og det kan ikke forventes, at borgerne skal være tilfredse med et vurderingssystem. der er alt for fejlramt.

Det seneste forløb er blot endnu et eksempel på, at offentlige systemer på skatteområdet fejler. I stedet for enkle, overskuelige og sikre systemer er man endt med det komplicerede, som borgere ikke kan overskue og som er fyldt med fejl. Det er gået galt - igen!

O.D.

Indlæser debat