Bro over Spøttrup Sø

28. november 2014, 11.37

I forbindelse med studeprojektet ved Spøttrup Borg er planlagt en bro fra Polakhuset til fugletårnet på den anden side af søen. Samtidigt planlægges at udvide vandremulighederne, så det vil være muligt at komme hele vejen rundt om søen.

I Spøttrup Turistforening hilser vi disse planer velkomne, da vi er sikre på, at det vil give en dejlig oplevelse til både fastboende og turister. Man bliver fri for at skulle ud at gå på asfaltvejen, og de, som ikke kan holde ud at gå hele vejen rundt om søen kan således få muligheden for at gå en kortere tur og samtidigt opleve borgen og Spøttrup Sø` s bredder fra søsiden, lige som man kan fra træbroen i Skive, som både er populæ

Vi kunne være mere betænkelige, hvis det var en bevægelig trækfærge (som dog fungerer fint ved Grynderup sø), men en fast forbindelse tror vi på, at søens fugle hurtigt vil vænne sig til, og vi tror også på, at nævnte tiltag vil være med til at sætte fokus på Spøttrup Borg og trække endnu flere både turister og lokale til dette både naturmæssigt og historisk dejlige område.

For os i Spøttrup Turistforening er det vigtigt at udbrede kendskabet til vort område, at trække turister - og måske på sigt – flere borgere til. Vi ønsker generelt meget mere tilgængelighed til naturperler på vores smukke egn, og ønsker, at alle føler sig velkomne.

Mvh

Spøttrup Turistforening

Inger Lise Dahl,

Johannes Alsbjerg,

Søren Vang,

Lone Villadsen,

Mai-Britt Vestergaard,

Susanne Jensen,

Præstegårdsmarken 1,

Lem, 7860 Spøttrup