Klimaet venter ikke - selvom vi kigger den anden vej

Udgivet:15. november 2021, 10.44

Læsetid:3 minutter

Af Rasmus Beltofte spidskandidat til Holstebro Byråd og kandidat til regionsrådet (R) Liden Kirstens Allé 29 7500 Holstebro

KLIMA Videnskab.dk fortæller, at selvom klimaet - vor tids største udfordring - optager mange vælgere, er det fraværende i mediedækningen af valgkampen i mange kommuner. Mens hver anden nyhedshistorie pt. handler om klima i Halsnæs, er det kun 2% i Holstebro. 2%!

Selvom vi ikke skal panikke, dur det ikke at kigge den anden vej i klimakrisen Det både frygtindgydende og fantastiske ved klimaet er, at det kræver noget af os alle sammen. Og kommunerne er en væsentlig spiller med sit milliardansvar for velfærd og opgaver indenfor byggeri, transport, energiproduktion, udvikling og som myndighed overfor bl.a. landbruget. Når jeg til Klimabevægelsens vælgermøde i sidste uge, hvor der kom alt for få, hører kolleger sige, andre kommuner må tage deres tørn eller at klimaet især er Christiansborgs ansvar, bliver jeg træt. Det er et fælles ansvar. Og vi kan gøre mere i Holstebro Kommune, her 10 hurtige bud

INTERN CO2:afgift: Holstebro Kommune bør indføre en intern »CO2-afgift« på 800 kr/ton, så større beslutninger, fx byggerier altid ses med klima- og bæredygtighedsøjne. Klimaet skal indtænkes.

KUN ELBILER: Ved en »fejl« kom elbiler ikke med i kommunens udbud af biler sidst, så Holstebro Kommune har 0%. Det er pinligt. Næste gang bør kommunen som hovedregel KUN indkøbe grønne biler.

HURTIGERE LADESTANDERE: På initiativ fra SF og Radikale har vi afsat 10 millioner til grønne initiativer, fx ladestandere. Reglerne er for nylig lempet, så kommunerne godt må støtte ladestandere, hvor markedet ikke selv udruller. Lad os komme i gang med hurtigere ladestandere lokalt som fx »Watt i vest« i Sdr. Nissum

KLIMABORGERTING: Vi bør styrke borgerinddragelsen ift klima. Et lokalt klimaborgerting kan give ideer, inspirere, dele viden og løsninger og bringe politikere og borgere tættere sammen om den fælles udfordring. Det kan også være et 17.4 udvalg om verdensmål som foreslået af By & Land.

EN OFFENSIV GRØN STRATEGI: Vi er Danmarks grønne energikommune nr. 2 (vind og sol) får vi snart strømmen fra havvinden til Idomlund. Det råber på Power to X, dvs. grønt brændstof. Så lad os nu få en offensiv strategi ift investorer for at skabe nye grønne jobs og erhverv. Så kan vi også udnytte møllernes kapacitet fuldt ud.

GRØN VARME OG ENERGI: Vores fjernvarme skal være grønnere. Og vi skal finde grønne løsninger udenfor fjernvarmenettet. Vi skal turde opstille flere eller større møller og solceller på velvalgte steder. Fx tæt på motorvejen. Og vi skal hjælpe ny grøn energiproduktion på vej. Herunder mere biogas.

PARTNERSKAB MED LANDBRUGET: Landbruget står med en stor klimaopgave og som landkommune gør vi også. Vores gode samarbejde skal intensiveres, så vi lykkes med udtagning af lavbundsjorde, multifunktionel jordfordeling og skaber gode rammer for nye teknologi som pyrolyse, CO2-fangst og løsninger ift fordøjelse eller omlægning af produktion.

SKOVREJSNING Vi har brug for massivt mere skovrejsning til at optage CO2, fx på de områder, landbruget udtager. Kommunen har en vigtig opgave i at muliggøre dette.

GRØNNE UDDANNELSER: Vi bør i partnerskab med uddannelsesinstitutionerne arbejde for, bæredygtighed fylder mere i uddannelserne og for at tiltrække nye grønne uddannelser indenfor klima, teknologi og fødevarer

KANTINER: Hvad folk spiser, er deres egen sag, men vores kantiner og madordninger bør tænke klimavenligt.

Klimaet venter ikke, det bør vi heller ikke gøre. Husk det på tirsdag.