Svar på debatindlæg: Ny dieseltank på søsportshavn

13. december 2019, 11.12

Kære Ejvind Alf Jensen:

Først, så har det altid været mit mantra, ikke at diskutere/debattere på de åbne sociale medier, da det sjældent fremmer en sag, specielt ikke i en »Forening med fuld medlemsdemokrati«, hvor beslutninger træffes ved flertals-stemmighed på generalforsamlinger jf. vedtægterne.

Dernæst, så synes jeg dit debatindlæg er meget unuanceret og viser ikke det reelle billede af sagen, hvorfor jeg føler »jeg må tage bladet fra munden«.

Umiddelbart har jeg det svært med, at se formålet med dit debatindlæg, for hvor er dét du reelt ønsker debatteret og hvem ønsker du debatten med?

Du omtaler alle de andre steder som har et tankanlæg, men hvad giver det Skive og Søsportshavnens fremtid og udvikling?

Skulle vi blive i din terminologi, så har de andre byer også folkeskoler og sygehuse, så lad os droppe vedligeholdelse/renovering eller kamp for fastholdelse af dem i Skive, eller?

Er alle de steder du omtaler reelt »sikkert virkende/driftssikre« døgnanlæg og kan alle Søsportshavnens både komme dertil?

Du omtaler det, at der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med kun ét punkt på dagsorden, sådan lidt sarkastisk med, »…det kan være en god ide at spørge havnens brugere…«. Nej, dette er faktisk et krav jf. foreningens vedtægter og nej, vi spørger ikke havnens brugere, men foreningens fremmødte medlemmer på de varslede/afholdte generalforsamlinger.

Når du beskriver det af bestyrelsen fremsendte som ”…et tankanlæg over jorden skulle være umuligt at etablere…” undlader du nogle få men dog vigtige ord, nemlig: »…..eller i bedste fald et mangeårigt etableringsprojekt.«

Du skriver endvidere: »Være bliver det, når det fremgår…, at der hverken kan stemmes om hvorvidt der overhovedet skal etableres et tankanlæg…«

JO, det kan der, medlemmerne kan/skal bare stemme NEJ, til DEL I, i det af bestyrelsen fremsendte forslag.

Det oprindelige arbejdsforslag (også oplyst i det af bestyrelsen fremsendte) var i øvrigt et Tankanlæg i en 20” container, pænt pakket ind i sort træ. Dette forslag »faldt« i processen, hvorefter bestyrelsens forslag er en nedgravet version. Falder dette nye forslag, står det jo stadig medlemmerne frit, at fremkomme med et fornyet og velfunderet/undersøgt forslag i henhold til foreningens vedtægter.

Vedr. dit afsnit omkring hastesag og fond-tilsagn, så er navnet på fond og andre interessenter ikke oplyst af respekt for disse i selve procesoplægget og igen undlader du en vigtig detalje i henhold til det af bestyrelsen fremsendte, nemlig: »Dette er en hastesag ad hensyn til ved godkendelse, at få tankanlægget etableret inden sejlsæson 2020«, samt »Kravet er, at projektet er fuldført senest 31 marts 2020 i henhold til det af foreningen fremsendte«.

Andet steds står der endvidere noget beskrevet omkring mulig »bygge-vindue«, ad hensyn til Skive Mødet, Vild med Vand, Skive Festival etc. samt at hvis vi afventer til den ordinære generalforsamling vil sandsynligheden for, at tankanlægget først etableres i 2020/21 være stor.

Vedrørende selve placeringen af tankanlægget, tilgængelighed samt sikring mod hærværk, så menes dette irrelevant for selve indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling, da det er en drøftelse på mødet.

Sidst, så er det jo nemt at sidde som »sofavælger« og bedømme andres frivillige og ulønnede arbejde eller mangel på indsigt i diverse lovgivninger og eksterne processer.

Der kan jo så absolut være reelle årsager til at du ikke fremmøder, men havde du mødt op på generalforsamlinger, medlemsmøder, fremsat forslag, deltaget i debatterne, så ville din oplevelse/opfattelse måske være anderledes, idet en del af de ting du anfægter bl. a. er blevet debatteret her allerede eller til debat.

Du har dog (mig bekendt) ikke deltaget i hverken en generalforsamling eller medlemsmøde siden 2015 (og endda vist længere tid siden), men ofte ytret dig om de i dine øjne ofte »fejlagtige« beslutningerne der træffes på havnen.

Havde du deltaget, ville du have hørt den tilbagevendende debat omkring ønske/behov for et tankanlæg, fordele/ulemper, havnens udvikling etc.

Bestyrelsens fremsatte forslag er endda en videreudvikling, af det på den i 2015 ordinære generalforsamling fremsatte forslag (under pkt. eventuelt: At bestyrelsen skulle arbejde for- og fremkomme med et forslag om et tankanlæg), hvorfor ønsket ikke kan være en overraskelse for foreningens medlemmer.

Summa summarum - Beslutningen JA/NEJ eller ny afstemning, sker den 12 december på den ekstraordinære generalforsamling og ikke via Skive Folkeblad.

Afslutningsvis skal jeg oplyse, at alle parter i projektsagen (Kommune, Brandmyndighed, Konsulenter, Fond m.fl.) har ydet en god og tilfredsstillende service til Skive Søsports Havn og ikke bærer part i evt. direkte/indirekte påstande i debatten.

Med venlig hilsen

Henrik Svenningsen,

Formand,

Skive Søsports Havn,

Strandvejen 26,

7800 Skive