Arkæolog vil have diskussion lukket: Landskendt høj er en gravhøj

25. oktober 2020, 07.57

Bette Jenses Hyw her på Fur er over de seneste år blevet kendt over hele Danmark på grund af et gelænder, der ikke må være på højen. Højen ér en af de 687 bevarede og fredede gravhøje, der findes i Skive Kommune. Foto: Thomas Køser

I begyndelsen af 2019 søgte arkæolog Inge Kjær Kristensen, Museum Salling, Slots- og Kulturstyrelsen om tilladelse til at grave en søgegrøft ind til gravkammeret i Bette Jenses Hyw på Fur.

Under debatten om gelænder eller ikke gelænder på trappen på gravhøjen har nogle fremhævet, at højen ikke er en gravhøj, men alene en bunke jord.

- Jeg ville gerne have dén diskussion lukket, men Slots- og Kulturstyrelsen ville ikke tillade, at vi gravede i højen, da en gravning ikke ville have et videnskabeligt formål. Desuden er styrelsen ikke i tvivl om, at højen ér en gravhøj. Det er jeg heller ikke i tvivl om, siger Inge Kjær Kristensen.

Hun har undersøgt sagen i Museum Sallings arkiv. Bette Jenses Hyw kaldes nu den ene af de tre gravhøje Stendal Høje. Navnet Bette Jenses Hyw kommer fra en gravhøj, der lå lidt nord for Stendal Høje. Den blev pløjet over for mange år siden.

I forbindelse med at marken, som Bette Jenses Hyw lå på, skulle bruges til gravning af moler, undersøgte Moesgård Museum i 1962 den overpløjede høj.

Man fandt nogle sten i jorden, der viste, at der engang lå en høj på stedet.

Stendal Høje er aldrig blevet udgravet af arkæologer, men siden 1870’erne har der været oplysninger om, at der i højen var fundet et gravkammer, og at der var menneskeknogler og en pilespids i graven. Intet af dette blev bevaret.

Oplysningerne stammer fra Rasmus Henrik Kruse, Fur. De blev senere bekræftet af lærer Strandgaard fra Selde, der besøgte og lavede optegnelser over gravhøje i Salling og på Fur.

Inden en frivillig fredning af høje på Fur i 1920 besøgte Nationalmuseets Aage Brusendorff i 1910 Fur for at registrere gravhøje på øen. Aage Busendorff noterede også, at der var fundet et gravkammer, menneskeknogler og en pilespids.

I 1929 blev den geodætiske sten, der stadig står på højen, rejst. Geodætiske sten/punkter blev brugt til opmåling af Danmark. De står højt, og på Fur blev der altså placeret en af dem på Stendal Høje, der overtog navnet Bette Jenses Hyw.

Højen ér altså ikke en bunke jord med et geodætisk fikspunkt (som i øvrigt i sig selv er fredet).

- Der er slet ikke nogen tvivl om, at Stendal Høje/nu Bette Jenses Hyw ér en gravhøj. Det kan man også se på de gamle kort, siger Inge Kjær Kristensen.

- Mange andre arkæologer end Inge og John har bekræftet, at Bette Jenses Hyw ér en gravhøj, siger John Brinch Bertelsen.

Kortet her er fra 1795. Den viser, hvor den oprindelige Bette Jenses Hyw lå. Kortmageren kaldte den Lille Jenses Høy. Den oprindelige Bette Jenses Hyw var også en ægte gravhøj, som blev pløjet ned længe inden, gravhøje blev fredet.
I 1962 gravede Moesgård Museum på den mark på Fur, hvor den oprindelige Bette Jenses Hyw stod. Man fandt nogle randsten, som dokumenterede, hvor gravhøjen havde stået. Foto: Moesgård Museum
Læs også
Kampen om gelænderet: Højen er slet ikke Bette Jenses