Leder: Nedtælling til mink-drama

Udgivet:25. juni 2022, 06.40

Læsetid:2 minutter

Torsdag i næste uge kommer den længe ventede rapport fra Mink-kommissionen. Allerede nu er der varsler om, at der kommer hård kritik af flere ministerier - også Statsministeriet.

Weekendavisen beretter fra et udkast til rapporten, at der bliver en meget hård kritik af regeringen. Som nævnt er der tale om et udkast, der er lækket, og den endelige version på torsdag kan være anderledes. I Weekendavisen kan man f.eks læse følgende ord fra udkastet:

»Statsministeren førte an på pressemødet og udmeldte regeringens beslutning om aflivning af alle mink, hvilken beslutning var groft vildledende henset den manglende hjemmel til aflivning af mink uden for sikkerhedszonerne«.

Hvis disse og andre dybt alvorlige ord kommer i den endelige rapport, vil de politiske reaktioner helt forståeligt blive voldsomme. I sig selv var det uhørt dramatisk, at et helt erhverv blev udslettet med beslutningen om at udrydde alle mink - også avlsdyr. Med erstatninger m.v. taler vi om omkring 20 milliarder kroner i omkostninger for staten.

Dertil kommer så det næste drama: Der var ikke et lovgrundlag for aflivningen af alle mink. Og hvem havde ansvaret for dette?

Regeringen lod fødevareminister Mogens Jensen få ansvaret, og han stoppede som minister. Men hvad med ansvar i Justitsministeriet og i Statsministeriet - herunder hos statsminister Mette Frederiksen og departementchef Barbara Bertelsen?

Der var på det afgørende møde i regeringens ledelse - koordinationsudvalget - at beslutningen angiveligt blev truffet. Her sad Mette Frederiksen for bordenden. Der var også et tv-indslag, hvor hun tog ansvaret, og hun ledede et pressemøde om beslutningen, men ved afhøringerne af hende i Mink-kommissionen blev ansvarets pil for manglende lovgrundlag forsøgt sendt til Fødevareministeriet.

I Mink-kommissionens beretning vil jurister så se på, hvordan det hele forholder sig set med deres øjne i forhold til blandt andet ministeransvarsloven. Det fremgår af den lov, at en minister kan straffes, hvis vedkommende har handlet forsætligt eller groft uagtsomt i form af tilsidesættelse af sin embedspligt.

Det bliver uhyre interesssant at se, hvad den endelige rapport fra Mink-kommissionen måtte skrive om ministres og ministeriers eventuelle svigt i det forløb, der endte med en beslutning uden lovgrundlag.

Er der hård kritik af statsministeren i rapporten vil de radikale få en nøgleposition. Med høj retspolitisk profil må de radikale forholde sig til sagens substans og ikke tøve med klare og alvorlige konsekvenser for statsministeren, hvis der er alvorlig kritik i rapporten. At være støtteparti betyder ikke ophør af selvstændig tankevirksomhed og handlekraft!

Der kan - naturligvis alt afhængig af indholdet - blive tale om, at uafhængige advokater skal undersøge, om der er grundlag for en rigsretssag. Eller der kan blive tale om mistillids-afstemning i folketingssalen.

Foreløbig ventes på rapporten!

O.D.

Indlæser debat