Kritik af hvordan værdien af vådområder forvaltes

31. august 2021, 09.29

Martin Bay Kristensen skriver i dette læserbrev om området omkring Jordbro Å. Privatfoto

MILJØ Mens andre kommuner bruger store beløb på at etablere vådområder for at beskytte naturen og biodiversiteten, så er man i Viborg Kommune så erhvervsvenlige, at man lader virksomheder få frit spil til at skovle masser af penge ind på det stik modsatte!

Selvom den tidligere ejer af Lundgaards Teglværk, Søren Otto Sørensen, indgik en aftale med Fjends Kommune om, at området med den store lergrav skulle overtages af kommunen som en naturpark med en stor sø til glæde for lokalbefolkningen, når teglværket stoppede lergravningen, så ignorerer Viborg kommune denne aftale!

Er det en form for skjult erhvervsstøtte til en stor virksomhed med ondt i økonomien?

Indtil der kom nye ejere af teglværket lå der i mange år en sø med et kildevæld i området ved den fredede baneskov. Søen havde enorm stor betydning for biodiversiteten!

Pludselig en dag var alt liv i søen blevet levende begravet, heriblandt mange totalfredede arter som eksempelvis salamandere, frøer og tudser!

Har Viborg Kommune givet tilladelse til denne massakre på alt liv i søen?

Da HedeDanmark overtog det gamle teglværk, så de hurtigt den økonomiske fordel ved at fylde søen i den store lergrav op med affaldsjord.

På tippen til lergraven er der stik imod retningslinjerne blevet læsset adskillige vognlæs byggeaffald af!

Affaldsjorden som HedeDanmark modtager er så »ren«, at den ikke må videresælges!!

Jeg har flere gamle billeder fra området, der alle viser, at der var let skrånende dyrkede marker ned mod vådområdet ved Jordbro Å før teglværket startede med at grave efter ler på dette sted!

Har Viborg Kommune givet tilladelse til at der må fyldes mindst dobbelt så megen jord på området som der er fjernet ler?

Afdelingschefen på Miljøcenter Lundgaard, Heine Vind, forsikrede mig om, at de uønskede stoffer i den såkaldt »rene jord«, der bliver udvasket i søen, ikke vil skade grundvandet tæt på Stoholm Vandværks indvindingsområde, idet leret i søen fungerer som en uigennemtrængelig membran.

Jeg oplyste Heine Vind ang. aftalen indgået mellem den tidligere teglværksejer Søren Otto Sørensen og Fjends Kommune.

Heine svarede, at den aftale kan omgås ved, at man etablerer en mindre sø ovenpå den opfyldte sø. Planen er, at regnvandet fra de gamle asbesttage på miljøcenteret til den tid, skal pumpes op i den kommende højtbeliggende sø! Hvad siger byrådet i Viborg kommune til det? Er man ikke bundet af den oprindelige aftale, som Fjends kommune indgik med den tidligere ejer af teglværket, Søren Otto Sørensen?

I den varme tørkesommer i 2018 begyndte HedeDanmark at pumpe forurenet vand og slam direkte ud i åen, hvor fiskene i forvejen led og gispede efter at få vejret!

Derfor inviterede jeg borgmester Ulrik Wilbek og byrådet til at komme og se hvordan Jordbro Å blev farvet grå/gul, men det ønskede de ikke at se!

Siden dette miljøsvineri startede, er fiskeriet i Jordbro Å gået stærkt tilbage!

Herefter begyndte man at grave ler op til salg, selvom Heine tidligere har oplyst, at leret fungerer som en uigennemtrængelig membran, der beskytter mod nedsivning af giftstoffer til grundvandet!

På billeder taget i nærheden af bilbroen i Toftum, kan man se, at HedeDanmark også fylder jord og byggeaffald på vådområdet næsten helt ud til Jordbro Ås bred.

Landmændene får skylden for, at Hjarbæk Fjord har det meget skidt mens HedeDanmark tilsyneladende har »frit spil på alle hylder!«

Indlæser debat...