Bunden er nået

8. juni 2021, 12.15

Peter Hahn

POLITIK Erik Mortensen anfører i avisen den 7. juni, at jeg sikkert vil opfatte hans indlæg som »rædsomt«. Dette ord rækker ikke; jeg mangler i mit sparsomme ordforråd negative ord til at beskrive EM’s helt enestående kritiske, bebrejdende og truende adfærd.

Jeg vil ikke afvise EM’s påstand om, at der er brug for Ny Borgerlige i Skive Byråd, men jeg vil gerne stå på mål for, at der IKKE er brug for Erik Mortensen i byrådet, da den adfærd, han repræsenterer, er decideret ødelæggende for såvel vore borgere som for det samarbejde, der er fundamentet i det kommunale demokrati. At EM igen finder anledning til at hænge mig ud og vel nærmest true mig til ikke at kritisere ham, er dybt sekundært i forhold til det åg, han med sin useriøse og kritiske adfærd lægger på skuldrene af mange gode mennesker, der hver dag arbejder for at optimere forholdene i vor kommune.

Læs også
Venstres Peter Hahn

Jeg havde talt med en borger med en konkret udfordring. Jeg orienterede vor direktør med anmodning om en redegørelse, og efter sammen med det politiske udvalg at have fået et godt og oplysende indblik i sagen, vendte jeg tilbage til borgeren med et forklarende svar samt med flere råd om handlemuligheder for borgeren. En sådan måde at agere på en henvendelse fra en borger er den korrekte måde set ud fra de styringsmæssige regelsæt, jeg som politiker er underlagt. Jeg vil igen gerne henlede opmærksomheden på, at vi som kommune skal navigere i et felt mellem at hjælpe og yde den service, lovgivningen foreskriver, samtidig med at vi skal forvalte kommunens - dvs. borgernes - penge korrekt, ligesom vi som kommune skal forvalte den pålagte myndighed efter reglerne. Jeg tror på, at løsninger med og tæt på borgerne - eventuelt i særligt tilspidsede situationer med hjælp fra vor borgerrådgiver - er optimal for at opnå lovmedholdelige resultater, som både berørte borgere og den kommunale myndighed kan billige. EM, hvis du gør dig umage, kan du af konteksten i min mail, som vor kommune har brugt dyrebare ressourcer på at sende til dig i medfør af offentlighedsloven, måske forstå, at ordlyden »uvildig part på laveste niveau« netop forstås med hjælp fra netop borgerrådgiveren tæt på borgeren, hvilket jo er i skærende kontrast til dine metoder om »larm« i medierne med borgeren som »redskab« for egen vindings skyld. Jeg er i øvrigt meget uenig med EM’s analyse af, at jeg lefler for det kommunale system - måske EM har forvekslet ordlyden i mine mails med de for ham ubekendte begreber venlighed og samarbejde!

Dette indlæg er udfærdiget med et nærmest undskyldende mismod, da jeg ved, at det er trættende at læse om »person-fnidder«, men jeg har følt mig nødsaget hertil, da EM reelt nærmer sig et for det kommunale demokrati truende og lavt niveau til ulempe for mange gode mennesker både udenfor og indenfor rådhusets mure.

Det er min tro og mit håb, at vore borgere og vælgere kan gennemskue, at den »lim«, der binder hele det kommunale demokrati sammen, er samarbejde - ikke krig.