Svar angående muslinger

26. november 2021, 10.35

Arkivfoto: Jens Kristensen

LIMFJORD Angående indlægget den 24. 11. af Torkild Kjeldsen og John Clausen: Muslinger gjort til syndebuk?, har undertegnede en kommentar.

Med ca. 25 års erfaring som »skraber«, et par år som formand for Fur Fiskeriforening og efter at have deltaget i et utal af møder, læst et utal af artikler med meninger om muslingefiskeriet mellem Hals og Thyborøn, undrer det mig, at man stadig vil påstå, at skrabningen påvirker tang og ålegræs bevoksningen.

Gentagne gang har vi bedt om, at kritikkerne ville undersøge de containere for græs og tang, som vi landede muslingerne i. Svarene har blæst i vinden siden! Om de kære muslinger renser Limfjorden for en hel masse, skal jeg blande mig uden om. Og om man ønsker fjorden plastret til med den nyere form »Smart Farms«, det står til diskussion. Mit lille opstød var blot det med tangen, for her gælder praktisk erfaring.

Indlæser debat