DET ER DIT VALG - KV21

Strukturen på plejeboliger

17. september 2021, 12.24

Carl Eiler Carlsen

Ældreområdet Formand for udvalget for ældre, Preben Andersen, mener ikke der kan ændres noget på det strukturforslag, der er fremlagt af udvalget. Hvis det er tiden, der er problemet, så er det sendt til høring for sent, det er da fuldstændig idiotisk at sende noget til høring, hvis det alligevel er for sent at indføre ændringer. Så er høringsprocessen jo ikke reel, men kun sat i gang, fordi det står i loven, at det skal sendes til høring.

Det er meget arrogant og dårlig ledelse, når man ikke lytter til de forslag der kommer ind fra implicerede ansatte og råd. Alle høringssvar gør opmærksom på, at det at gøre plejehjemmene mindre (20 pladser), vil give en utryg arbejdsplads, alle ved, at 20 pladser ikke kan drives fornuftigt rentabelt. Desuden foreslår alle, at der skal være en leder fysisk tilstede på alle plejehjem. Udvalget er åbenbart ligeglad med personalet, økonomien og andres meninger.

Udvalget ved forhåbentlig, at kommunen i forvejen har svært ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, og dem der er løber stærkt. Ind imellem så finder de løsninger, der er uacceptable for de ældre. De må ofte sidde på deres stuer og spise deres mad i ensomhed, fordi der ikke er personale til at føre den ned i spisestuen. En døende person fik frataget sit kaldeanlæg, da han forstyrrede personalet, der var åbenbart ikke personale til at tage sig af den døende. Det er noget af det, man hører, og så tænker man, hvad sker der ellers, som man ikke hører om, alle har jo tavshedspligt.

Igen igen så viser det, at der er brug for at få skiftet ud i byrådet, det fungerer ikke tilfredsstillende, det er ikke engang i nærheden af noget, der kan accepteres.

Håber inderligt, at borgerne studerer valglisterne og finder nogle personer, de stoler på vil borgerne det godt.

Indlæser debat...