Er der fortsat fuld decentralisering i Skive Kommune?

Udgivet:07. december 2022, 11.43

Læsetid:2 minutter

Leo B. Rasmussen.

Af Leo B. Rasmussen. Havnen 16 A Glyngøre, 7870 Roslev

2 måneder siden

SKOLER I Skive Folkeblad 30/11 sagde byrådet ja til at Skivehus skole fik lov til at bruge egen opsparing på 4 mill. Kr. til istandsættelse af skolen.

Men flere politikere fra A og SF havde iflg. SKF det svært ved at acceptere at Skivehus skole havde sparet op og ville bruge pengene til at gøre deres skole bedre. Selvom byrådet har sagt ja til denne frihed og decentralisering for mange år siden. ”At dagtilbud og skoler har fuld råderet over det bevilgede budget og endda forventes det at de hvert år sparer ca. 4% op som buffer”.

Det betyder at den enkelte dagtilbud og skole kan råde over sit budget, overføre overskud og underskud fra år til år og derved langtidsplanlægge bedre faciliteter til børnene og evt. i perioder flere hænder til børnene. Med det eneste krav til bundlinjen var og er, at børnene trives og udvikles efter de mål og standarder der stilles op af folketing og byråd.

Det giver både frihed og stiller krav til ledelse og medarbejderne.

Det stærke decentraliserings princip blev vedtaget af byrådet i 1993 og stillede dengang og i dag krav til god ledelse, tydelig ledelse og krav til at lederne også sikrer decentralisering i deres dagtilbud og skoler for medarbejderne og børnene.

Sjovt nok er det samme principper folketinget drøfter i disse år, nemlig mere frihed til kommunerne, mere frihed til ledelse decentralt osv. Så hvorfor er der pludselig politikere i Skive byråd der stiller spørgsmålstegn til dette?

Da jeg var leder i Daycare Nord brugte jeg selvfølgelig denne budget ret og frihed til at udvikle de dagtilbud jeg var leder for, både med bedre fysiske rammer, bedre arbejdsmiljø og i perioder bedre normeringer.

Et budget og drift er ikke bare en automatpilot, der er mange måder at spare, effektivisere på og samtidigt udvikle. Et godt arbejdsmiljø ved os gav lav sygefravær og 1% lavere sygefravær gav en årlig besparelse på 300.000 kr.

Kvalitet og høj budget hænger ikke altid sammen, men kvalitet og et godt og udviklende samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, hænger sammen.

Jeg tror på samme måde og i den ånd har Skivehus skole kunnet finde midler af deres eget budget til fortsat at udvikle skolen til gavn for børn, forældre og medarbejdertrivsel.

Så hvorfor skabe tvivl om den decentralisering og frihedsgrad som Skive Kommune har praktiseret på dag og skoletilbud siden 1993, især da folketinget i 2023 sandsynligvis vil sprede den model ud til alle kommuner.??

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår.

Indlæser debat