Efter skoleforlig: Vejledning ønskes

Udgivet:23. maj 2023, 05.35

Læsetid:3 minutter

Rikke Boll Jensen skriver om Aakjærskolen.

Af Rikke Boll Jensen lærer på Aakjærskolen (indtil videre)

SKOLER Jeg har nu været lærer i Skive Skolevæsen i 28 år. Jeg har altid været glad og stolt af at være i en kommune, hvor værdigrundlaget »ordentlighed, trivsel og udvikling« var i spil.

Dog har disse begreber for mit vedkommende inden for de sidste år været sat på prøve og efter den seneste udmelding om, at Aakjærskolen skal afgive overbygningen med den primære begrundelse, at andre er interesserede i skolens bygninger, sættes værdierne nu i frit fald for mig.

Trods det, at den endelige beslutning endnu ikke er taget, har jeg i forhold til min egen fremtid som lærer (hvis jeg bliver tvunget til at søge andre veje) behov for at få svar på følgende spørgsmål:

Hvilken skole i Skive Kommune kan jeg vælge:

• Hvor kommunen giver skolen mulighed for en fremtid, der kan formuleres ud fra pædagogiske visioner og ønsket om alle elevers trivsel? – Min erfaring lige nu er, at bygninger vægter højere end børn?

• Hvor kommunen kan give skolen en værdi i forhold til at skabe givtig og positiv udvikling for et lokalområde? Jeg har vanskeligt ved at tro, at de kommende planer for Aakjærskolen ikke får konsekvenser for midtbyen.

• Hvor kommunen lader skolens resultater være en faktor i en beslutningsproces omkring en skoles fremtid? Det kan f.eks. være i forhold til at skabe vellykket integration, succesfulde idrætsklasser og positive resultater i forhold til trivsel og faglighed?

• Hvor kommunen giver skolen pædagogiske visioner for skolevæsnet, de decentralt kan bygge videre på? - Det er længe siden, jeg har set implementeringsmulige visioner, der kan danne grundlag for den pædagogiske praksis rundt på skolerne. Ja, jeg kan faktisk mest huske diskussioner om tal/økonomi og nu også bygninger?

Kan dette ikke findes i Skive Kommune, ønsker jeg gode råd til, hvilken kommune jeg kan vælge:

• Hvor kommunen har et politisk grundlag, der begrunder de politiske beslutninger ud fra børnenes tarv, og ikke i forhold til udsalg af bygninger - jeg tror på det socialdemokratiske værdigrundlag, der p.t. er meget svært at finde i den beslutning, partiet har taget om at være enig med Venstre i, at bygninger vægter højere end børn og lokalområde.

• Hvor kommunen har byrådsmedlemmer, der arbejder på en udvikling fremfor afvikling af by og omegn rent skolemæssigt.

• Hvor kommunen skaber åbenhed og indsigt omk. beslutningsprocesser, så det er muligt at få indsigt i, hvilke prioriteringer de folkevalgte har og hvorfor.

• Hvor kommunen ikke udmatter alle med en lang strukturdebat, der efterfølgende lægges på hylden. Det kunne være interessant at få tal på, hvad dette arbejde kostede i penge og tid, og kunne disse ressourcer have været brugt mere hensigtsmæssigt på pædagogisk udvikling og formulering af visioner?

• Hvor kommunen har et synligt samarbejde mellem politikere og skolevæsen.

• Hvor kommunen gør så meget som muligt for at gøre midtbyen og omegnsbyerne attraktive for tilflytning af særligt børnefamilier med visioner om mere end bebyggelse og prestigebetonede projekter – Kunne det tænkes, at søgende børnefamilier har behov for visioner om deres børns liv og trivsel i en by lige så meget, som hvilken bebyggelse de skal vælge?

Jeg håber, jeg kan modtage et offentligt svar, da jeg er bekymret for, at andre skoler, lærere, pædagoger m.m. både i by og på land kan komme til at stå i samme situation som jeg og måske kan drage nytte af svarene.

Indlæser debat