Atomaffaldet, lokal sejr og lille frygt

12. marts 2015, 11.40

Af Ole Dall.

På en smuk og skøn forårsdag som denne får man lyst til at hejse flaget og råbe hurra mindst ni gange. Det skyldes udsigten til, at både Thise-egnen og Skive Vest-området - samt fire andre lokaliteter i provinsen - ikke skal huse et underjordisk depot spækket med dansk atomaffald fra Risø ved Roskilde.

Flere års lokal indsats fra modstanderne i foreningen Morads, aktive borgere, lokalt valgte folketingsmedlemmer, Skive Kommune og lokalsamfundet i det hele taget har båret frugt.

Det var langt ude, at man fra Sundhedsministeriets side overhovedet kunne få tanken om at grave atomaffald og andet farligt affald ned i undergrunden og håbe det bedste - vel vidende, at der ville komme udsivning fra depotet på et tidspunkt. Sikke en hilsen at sende til de kommende generationer!

Og tænk hvor ødelæggende det ville være, hvis Skive Kommune på samme tid skulle markedsføres som »rent liv« kommune i smukke omgivelser ved fjord, skov, åløb og åbne marker - samtidig med at egnen skulle være atomaffalds-losseplads ...

Det gør ondt at tænke på, hvor himmelråbende tosset forløbet længe blev styret af Sundhedsministeriet, det politiske system på landsplan og såkaldte eksperter.

Millioner af kroner blev brugt på undersøgelser af jordbunden i Thise, Skive, Struer, Kertinge Mark ved Kerteminde, Lolland-Falster og Bornholm, og borgerne blev længe glemt. Alt for sent kom der fokus på det farlige ved at nedgrave atomaffald med den sikre konsekvens, at der ville komme udsivning. Og myndighederne viste ingen forståelse for, hvad det betyder for lokalsamfundenes udvikling at blive udpeget som muligt opbevaringssted for atomaffaldet.

Og alt for sent kom der fokus på det oplagte alternativ - et såkaldt mellemlager på jordoverfladen, hvor atomaffaldet kan opbevares i op til 100 år, hvorefter det forventes, at der til den tid er udtænkt sikre, blivende løsninger. Det er, hvad man blandt andet i Holland har satset på, og det er kendetegnende for den farceagtige myndighedshåndtering i Danmark, at det først var for nogle måneder siden, at partiernes sundhedsordførere kom til Holland og så et velfungerende mellemlager.

Det var så med til - med flere års forsinkelse - at få alle partier til at indse, at det er et kontrolleret mellemlager - og ikke nedgravning - der skal i fokus. Ganske oplagt vil det være med et mellemlager på Risø, hvor affaldet nu i mange år har været stabilt placeret.

Midt i glæden over de nye politiske signaler må det give en lille frygt, at sundhedsminister Nick Hækkerup (S) konkluderer, at »vi skal undersøge mellemlagerløsningen yderligere, inden vi træffer et valg mellem et slutdepot og en mellemlagerløsning«.

Det må være en udtalelse til »ære« for de eksperter og embedsmænd, der nu i årevis har splidt tid og skatteborgerkroner med at arbejde for et slutdepot med atomaffald - og efterfølgende udsivning - et sted i provinsen. Vi har tillid til, at intet politisk flertal vil genoplive tanken om at grave atomaffaldet ned i dansk undergrund. Og hidtil har partiene stået sammen om hver afgørende beslutning vedrørende affaldet. Og der er heldigvis ingen stemning for, at det skal ende med, at atomaffaldet skal graves ned.

Det er nu åbenlyst for alle, at et kontrolleret mellemlager kan etableres, og det kan ske uden den hensyn til geologien, som bragte blandt andet Thise og Skive Vest-området i spil.

Så mens der holdes øje med den lille frygt i det videre forløb, er det alligevel på sin plads at svinge flaget. Kampen mod at få atomaffaldet gravet ned på Skive-egnen blev vundet. Sund fornuft og lokalt sammenhold vandt til sidst. Til lykke til alle med den skønne forårshilsen!

O.D.