Borgere er forfærdede over ødelagt vandpark: - Det er ufatteligt

Forfærdelse og undren i Glyngøre over, at populær vandpark skulle ødelægges. Hvem har gjort det? Og hvorfor?

3. juni 2021, 14.11

- Det er ufatteligt, siger Inger Nielsen, der her ses sammen med Thomas Bjerregaard, om det omfattende hærværk. Foto: Steen Don

HÆRVÆRK Mens bestyrelsesmedlemmer torsdag eftermiddag besigtiger skaderne sammen med en reparatør, kommer glyngørebo Inger Nielsen forbi på sin cykel.

- Det er ufatteligt, siger hun.

Jo, borgerne i Glyngøre er rystede over det omfattende hærværk, der er begået mod vandparken blot få dage inden, at den ...

Læs denne artikel

- og alle andre på Skive Folkeblad fra kun 1 krone

24 Timer

ALLE ARTIKLER I 24 TIMERAdgang til alle artikler i 24 timer

Adgang til debat

skivefolkeblad.dk

Adgang til alle artikler

Adgang til alle artikler

Adgang til debat

Adgang til Læserklubbens fordele

Digital

ALLE ARTIKLER + E-AVIS

Adgang til alle artikler

Adgang til e-avisen

Adgang til e-avis arkivet

Adgang til debat

Adgang til fordele hos Læserklubben

×

Derfor er nyheder - ikke - gratis

Skive Folkeblad vil være bedst til at informere og skabe debat om vores egn.
Folkebladet har en mangfoldig dækning af det lokale liv: Borgernes liv, joblivet, det politiske liv, kultur-og sportsliv, mennesker og livsstil, naturens liv, kriminelt liv og mange andre liv.

Og det kræver mandskab og dygtige journalister, når Skiveegnens nyheder skal findes og skrives. Digitale nyheder kræver derudover, at vi konstant udvikler avisens platforme, så læserne til stadighed får serveret nyhederne på en tidssvarende måde. Derfor er det ikke gratis at få adgang til den bedste nyhedsdækning af hele Skiveegnen.

Vi er lokale med vilje - og den gode nyhed for dig er, at det faktisk er billigt at komme i gang med et abonnement. Vi har et godt tilbud til nye kunder, der - ligesom os, brænder for at følge med i alt, hvad der sker på Skiveegnen. Så skal du ikke nøjes med nogle få nyheder. Eller overskrifter. Og så kan du tale med om det, der sker!