Gravearbejde på p-plads ved regionshospital fra næste uge

Der kan forekomme øget transporttid for patienter til og fra regionshospitalet i Skive

24. oktober 2021, 12.09

Region Midtjylland har udarbejdet dette kort som oversigt over de to etaper af kloakarbejdet.

KLOAKERING Fra uge 43 og frem til uge 45 skal der graves nye kloakrør ned på parkeringspladsen på Resenvej ved Regionshospitalet Skive. Det oplyser Region Midtjylland.

Det betyder, at der i perioden er ændret til- og frakørsel til parkeringspladsen, og der vil være lidt færre parkeringspladser til rådighed, da noget af området afspærres til gravearbejdet.

Arbejdet med nedgravning af nye kloakrør foregår i to etaper, så borgere og ansatte har adgang til parkeringspladsen i hele perioden, mens arbejdet finder sted.

Etape 1 er fra primo uge 43 til medio uge 44. Etape 2 er fra medio uge 44 til ultimo uge 45.

Region Midtjylland henstiller til, at man som borger er opmærksom på, at der kan forekomme længere transporttid til og fra Skive Sundhedshus/regionshospitalet i den periode, hvor arbejdet finder sted.

Ligeledes kan der komme ændringer i tidsplanen, hvis vejrguderne spænder ben for arbejdet.

Efter de nye kloakrør er lagt ned i jorden, vil graveområdet blive belagt med stabilgrus, så det er muligt at køre med bil på området igen, indtil der bliver lagt nyt asfalt.

Datoen for asfaltering er ikke fastsat endnu. pew

Indlæser debat