Bypark som erstatning for rådhus i Ramsing

18. september 2013, 12.05

Parken set fra Fyrre Allé. I baggrunden skimtes landsbyens købmandsbutik ved Kirke Allé. Foto: Steen Don

Grønne plæner med flotte stier præger bybilledet i Ramsing. En park er anlagt i hjertet af landsbyen på det areal, hvor der i 1970 blev bygget et rådhus til Spøttrup Kommune.

I sommer blev de gule administrationsbygninger revet ned, og nu har Ramsing i stedet fået et stort rekreativt område. Mellem 6000 og 7000 kvadratmeter er omdannet til park.

Første del af anlægsarbejdet er færdigt. Sidste del udføres i oktober/november, hvor der skal plantes træer og buske.

Inden man gik i gang med planere området og etablere stier, blev der drænet for at hindre, at arealet pludselig bliver sumpområde.

Mens der var rådhus, kørte der konstant en pumpe for at holde kælderen tør.

- Man har kunstigt sænket vandstanden.

- Der kom dog ikke vand, da bygningen var fjernet, og man ikke længere pumpede, men sommeren har også været meget tør. Vi ved ikke, hvad der ville ske, hvis der ikke blev drænet, så det valgte vi for en sikkerheds skyld, fortæller Skive Kommunes stadsgartner, Kent Alex Larsen.

Anlæggelse af parken er sket i samråd med borgere i Ramsing.