Nærhospital skal være mere end bare et nyt navneskilt

Udgivet:28. oktober 2021, 10.01

Læsetid:1 minut

Thue Grum-Schwensen.

Af Thue Grum-Schwensen. kandidat til regionsrådet (SF) Kærgårdsvej 31
Rødding 7860 Spøttrup

SUNDHED Fint, at Skive bliver en af de byer, der står til at få et nærhospital.

Hvis det skal indebære andet, end at navnet på Skive Sundhedshus ændres, er det vigtigt at se på hvilke funktioner, nærhospitalet skal rumme - ud over dem, der allerede er i Skive Sundhedshus. I dag er der både regionale funktioner (blandt andet fertilitetsklinik, genoptræning af hjerneskadede, ambulatorier, enkelte former for billeddiagnostik), kommunale sundhedstilbud og praktiserende læger og speciallæger - noget af det som netop ligger i regeringens udspil. For eksempel kunne kommunale akuttilbud måske samles på sundhedshuset - også som en overgangsløsning for personer - ofte ældre - der med meget kort varsel og efter en meget kort indlæggelse udskrives fra de egentlige hospitaler. Sygeplejeledet og måske med opbakning fra praktiserende læger - det skal der i givet fald forhandles om. I givet fald kræver det et samarbejde mellem Skive Kommune og Region Midtjylland. Flere funktioner til opfølgning af patienter, efter at de er udskrevet, kan også være en mulighed for at styrke sundhedshuset i Skive. Ud fra princippet om, at hvad der ikke er svært, kan være nært.