Man skal ikke blive syg af at arbejde for Viborg Kommune

Udgivet:10. november 2021, 10.46

Læsetid:2 minutter

Mikale Løvschall.

Af Mikael Løvschall kandidat til Viborg Byråd (SF) Kjeldbjergvej 8 7800 Skive

ARBEJDSMILJØ Netop derfor arbejder jeg for at skabe trivsel og dermed et godt arbejdsmiljø i Viborg Kommune.

Under valgkampen i 2017, da vi i SF skulle kigge på vores input til de kommende konstitueringsforhandlinger, var et af mine forslag, at der skulle arbejdes for at skabe trivsel og for at skabe et godt arbejdsmiljø i Viborg Kommune. Nu 4 år efter kan jeg så kigge tilbage på om Viborg Kommune har opnået det, jeg gerne ville tilbage i 2017.

Vi er bestemt ikke i mål, mails fra frustrerede medarbejdere og artikler i Viborg Stifts Folkeblad viser klart et billede af, at noget skal ændres.

Mange ansatte i Viborg Kommune arbejder hver dag i et miljø som ikke er sundt. De er pressede og har brug for en klar ændring i de vilkår, de arbejder under

Min ambition om ordentlige arbejdsforhold gælder samtidig også for de medarbejdere, som arbejder i virksomheder som har vundet udliciterede/udbudsopgaver for Viborg Kommune.

Vi har nu flere gange oplevet, at medarbejdere som er blevet virksomhedsoverdraget bliver budt et arbejdsmiljø og vilkår som ikke hører hjemme i Viborg Kommune.

Det er byrådets ansvar at fokusere på trivsel, det gode arbejdsmiljø og god ledelse på alle niveauer, det ansvar skal man tage på sig.

Vi skal sikre reel medarbejderinddragelse, medbestemmelse og medindflydelse på forandring, opgaveløsningen, kort sagt – medarbejdernes hverdag.

Vi skal reagere inden medarbejderne bliver syge af deres arbejde, men er medarbejderen først blevet syg, skal vi påtage os ansvaret og hjælpe dem tilbage i jobbet. Det skaber tryghed i ansættelsen når medarbejderne ved, at ved sygdom udvises der forståelse, empati og vilje til at fastholde den ansatte i jobbet, ved sygdom skal aftrækkeren slippes, der skal tænkes i fastholdelse fremfor afskedigelse - vi kan ikke være andet bekendt.

Vi skal som politikere vedkende os ansvaret for at skabe attraktive arbejdspladser med et godt arbejdsmiljø, det er vores ansvar som arbejdsgivere for mere end 6500 ansatte. Derudover er det nødvendigt med større fokus på fastholdelse af medarbejderne, i stedet for kun at fokusere på rekruttering.

I mit arbejdsliv er jeg på en arbejdsplads, hvor mine kollegaer har valgt mig som arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant. Vælg mig som din arbejdsmiljørepræsentant i Viborg Byråd.