Væltet formand trækker sig fra Skive Folkeblads bestyrelse

Udgivet:06. oktober 2017, 16.47

Læsetid:2 minutter

Poul Erik Christensen trækker sig fra Skive Folkeblads bestyrelse. Arkivfoto

Jens Kristensen
Journalist

6 år siden

Poul Erik Christensen, Oddense, og Villads Kristensen, Lem, har valgt at trække sig ud af bestyrelsen for Skive Folkeblad.

Det sker, efter de forleden blev væltet som henholdsvis formand og næstformand for Skive Folkeblads bestyrelse.

De blev væltet, efter Skive Folkeblads generalforsamling i enighed i foråret ændrede garantselskabets vedtægter, så formanden ikke længere skal vælges af Skive Folkeblads generalforsamling men af bestyrelsen selv. I foråret blev Poul Erik Christensen genvalgt uden modkandidat.

Ændringen gav også mulighed for, at bestyrelsen kan vælge to medlemmer, som ikke er medlem af Det Radikale Venstre - de to er guldsmed Martin Østergaard og projektleder Lise Korsgaard.

På et repræsentantskabsmøde i sidste uge blev den nye bestyrelse valgt. Bent Dyrberg fik flest stemmer. Da bestyrelsen umiddelbart efter konstituerede sig selv, valgte den med syv stemmer mod tre Bent Dyrberg til ny formand for Skive Folkeblad i stedet for Poul Erik Christensen.

På samme møde blev Villads Kristensen væltet fra posten som næstformand, som med samme stemmetal gik til Ann Balleby. Lihme. Bent Dyrbergs og Ann Ballebys kandidatur kom som en overraskelse for Poul Erik Christensen og Villads Kristensen.

- Jeg kan ikke sidde i en bestyrelse, som ikke har tillid til mig. Det fremmer ikke bestyrelsens arbejde eller mit humør, siger Poul Erik Christensen, der var formand for Skive Folkeblads bestyrelse i 34 år.

Han har skrevet til Skive Folkeblads repræsentantskab for at sige tak for 34 års tillid og samarbejde.

- Når vi ikke kan blive genvalgt til de poster, vi havde, må jeg gå ud fra, at de øvrige i bestyrelsen helst vil af med os. Andet har jeg ikke at sige til det, siger Villads Kristensen.

Bent Dyrberg respekterer sin forgængers og Villads Kristensens valg.

- Den øvrige del af Skive Folkeblads nyvalgte bestyrelse vælger en lidt anden linje, end Poul Erik og Villads stod for, fremadrettet. Det er vigtigt for mig, at Skive Folkeblad har fået en bestyrelse med en fælles overordnet holdning til fremtiden og med forskellige kompetencer, siger Bent Dyrberg.

Suppleanterne Egon Espersen, Skive, og Christian Vrist Holm, Viborg, erstatter Poul Erik Christensen og Villads Kristensen. De er som deres forgængere medlemmer af Det Radikale Venstre. Seks af Skive Folkeblads 11 bestyrelsesmedlemmer vælges af Skive Folkeblads repræsentantskab, der består af medlemmer af Det Radikale Venstre. Tre er valgt af medarbejdere på Skive Folkeblad, mens bestyrelsen som noget nyt kan vælge to medlemmer af bestyrelsen alene på grund af deres kvalifikationer.