Nej, vi kan ikke leve af at producere mad som »Bonderøven«

Udgivet:05. december 2022, 10.58

Læsetid:2 minutter

Bo Ritterbusch.

Af Bo Ritterbusch. medlem af Bæredygtigt Landbrug Korupvej 10, 9560 Hadsund

2 måneder siden

LANDBRUG Få mennesker er så sympatiske som Frank Ladegaard Erichsen, populært kaldet »Bonderøven«.

Jeg skal derfor på ingen måde rakke ned på den nye bog fra denne dygtige tv-personlighed, bonde, foredragsholder og forfatter. Men når der i den offentlige mening spirer velmente men urealistiske holdninger og idéer frem om, at langt flere mennesker bør bo og leve som Frank, og at det er sådan, vi fremadrettet bør producere fødevarer herhjemme, føler jeg mig nødsaget til at reagere.

Lad os lige lave et regnestykke sådan i hele træskolængder: Frank og hans familie, i alt fire personer, optager et areal på cirka fire hektar. Lad os for nemheds skyld sige, at de er selvforsynende med alt (hvad de selvfølgelig ikke er, men for eksemplets skyld). Der bor i underkanten af 5,9 mio. mennesker i Danmark, og de ville med Bonderøvens levevis skulle bruge et areal på 5,9 mio. hektar. Når vi regner revl og krat med, er hele vores land på 4,3 mio. hektar.

Landbrugslandet Danmark brødføder mange andre end danskere. Hvis vi alle skal gøre som Frank, kan vi ikke engang mætte os selv herhjemme. Verden skriger ellers på fødevarer, så det var nok at foretrække, at vi er nogen, som er en hel del mere effektive end Bonderøven!

Læg dertil, at hvis Danmarks Naturfredningsforening får sin vilje med minimum 30 procent beskyttet natur, efterlader det omkring tre mio. hektar til danskerne. Ergo skal vi alle være mindst dobbelt så effektive som Franks matrikel!

Med dén model for levevis og fødevareproduktion vil ingen af os få tid til at være ansat i det offentlige. Så er vi selvfølgelig fri for at bekymre os om de syge, opretholdelse af lov og orden samt forsvaret mod udenlandske despoter. Og ønskes der veje og anden infrastruktur, skal pladsen til dette naturligvis fraregnes arealet til danskernes »overlevelse«.

Stor respekt herfra til bonderøve af enhver slags. Men mon ikke vi - trods alt - er bedre tjent med, at vi alle gør det, vi er gode til, og efter bedste evne gør gavn for samfundet?

Indlæser debat