Fællessangens konge: Harmonika-manden Gunnar Poulsen glæder sig til at spille for publikum (video)

Formanden for den nordvestjyske afdeling af Dansk Musiker Forbund, Gunnar Poulsen, savner sine sædvanlige spillejobs, som ikke har ladet sig gøre i de lange nedlukningsperioder

26. maj 2021, 05.16

Gunnar Poulsen har spillet harmonika, siden han var en 10 år gammel dreng på Skiveegnen. Foto: David Skaaning

KULTUR Der har ikke været særligt meget at råbe »hurra« over i det forgangne år - og heller ingen at råbe »hurra« til. Der har kun været ganske få perioder, hvor det har ladet sig at gøre at holde en større komsammen med mad, drikke og levende musik.

Det kan også mærkes blandt musikerne, der ikke har haft mulighed for at spille til konfirmationer,...

Læs denne artikel

- og alle andre på Skive Folkeblad fra kun 1 krone

24 Timer

ALLE ARTIKLER I 24 TIMERAdgang til alle artikler i 24 timer

Adgang til debat

skivefolkeblad.dk

Adgang til alle artikler

Adgang til alle artikler

Adgang til debat

Adgang til Læserklubbens fordele

Digital

ALLE ARTIKLER + E-AVIS

Adgang til alle artikler

Adgang til e-avisen

Adgang til e-avis arkivet

Adgang til debat

Adgang til fordele hos Læserklubben

×

Derfor er nyheder - ikke - gratis

Skive Folkeblad vil være bedst til at informere og skabe debat om vores egn.
Folkebladet har en mangfoldig dækning af det lokale liv: Borgernes liv, joblivet, det politiske liv, kultur-og sportsliv, mennesker og livsstil, naturens liv, kriminelt liv og mange andre liv.

Og det kræver mandskab og dygtige journalister, når Skiveegnens nyheder skal findes og skrives. Digitale nyheder kræver derudover, at vi konstant udvikler avisens platforme, så læserne til stadighed får serveret nyhederne på en tidssvarende måde. Derfor er det ikke gratis at få adgang til den bedste nyhedsdækning af hele Skiveegnen.

Vi er lokale med vilje - og den gode nyhed for dig er, at det faktisk er billigt at komme i gang med et abonnement. Vi har et godt tilbud til nye kunder, der - ligesom os, brænder for at følge med i alt, hvad der sker på Skiveegnen. Så skal du ikke nøjes med nogle få nyheder. Eller overskrifter. Og så kan du tale med om det, der sker!