Skive Kommunes estimerede behov for sensorbaserede glukosemålere virker overdrevet

18. oktober 2021, 08.55

Jørgen Andersen.

SUNDHED I sidste uge kunne man i Skive Folkeblad læse, at Skive Kommune oplyser, at der lever mellem 1.600 og 1.700 mennesker med diabetes i Skive. Heraf skulle cirka 1.048 eller to tredjedele have glæde af en sensorbaseret glukosemåler. Det ville ifølge kommunens beregninger give en årlig udgift på mellem 13 og 14 millioner kroner, hvis samtlige 1.048 fik udleveret en sensorbaseret glukosemåler.

Jeg kunne vældig godt tænke mig at høre, hvordan Skive Kommune når frem til de tal, som viser et helt andet billede, end det vi kan kalde frem her i Diabetesforeningen. Når vi stiller skarpt på mennesker med insulinkrævende diabetes i Skive Kommune, er tallene nemlig noget lavere. Tillad mig at uddybe:

Antallet er meget lavere

Ifølge Register for Udvalgte Kroniske Sygdomme (RUKS) levede der i 2018 (nyeste tal) cirka 2.175 mennesker med type 2-diabetes og cirka 250 med type 1-diabetes i Skive Kommune.

Når vi så taler om sensorbaserede glukosemålere, skal de naturligvis kun gives til dem, som lever med en insulinkrævende diabetes. Her taler vi om alle med type 1-diabetes, men når det er sagt, skal det også nævnes, at en stor del af dem allerede vil have fået udleveret en glukosemåler på ambulatoriet, som hører under regionen, og som derfor ikke indgår i det kommunale regnestykke.

Når det kommer til mennesker med type 2-diabetes, lavede Copenhagen Economics sidste år en rapport for Diabetesforeningen, hvor man anslår, at cirka 10 procent af mennesker med type 2-diabetes har en insulinkrævende diabetes. Det betyder i Skive Kommunes tilfælde, at cirka 218 borgere med type 2 vil have glæde af en sensorbaseret glukosemåler. Når vi lægger tallene sammen, er det altså ikke 1.048, men 468 borgere i kommunen, der vil have glæde af en sensorbaseret glukosemåler. I rapporten fra Copenhagen Economics har de også regnet på, hvad en sensorbaseret glukosemåler koster kommunerne, og her lyder prisen på cirka 10.000 kroner pr. udleveret enhed årligt. Med de tal in mente, vil jeg mene, at Skive Kommunes årlige udgift på sensorbaserede glukosemålere snarere vil ligge et sted mellem 4 og 5 millioner kroner og altså langt fra deres eget estimat på 13-14 millioner kroner.

En langsigtet investering

Det er selvsagt, at det vil koste kommunerne penge, når de skal indkøbe sensorbaserede glukosemålere.

Jeg vil dog opfordre til, at man i stedet ser det som en langsigtet investering frem for en tung udgift her og nu. Studier både herhjemme og i udlandet viser nemlig, at glukosemålerne bidrager til, at mennesker med diabetes får et mere stabilt blodsukker, hvilket reducerer risikoen for en række alvorlige følgesygdomme som nyresvigt, hjertekarsygdomme og blodpropper i hjerte og hjerne.

Med til det årlige regnestykke hører også, at når kommunen indkøber sensorbaserede glukosemålere, vil det allerede det første år føre til besparelser på indkøb til fingerprikmetoden, ligesom der vil være besparelser at hente på følgesygdomme og komplikationer ved dårligt reguleret diabetes. Her kunne jeg godt tænke mig at vide, om Skive Kommune har taget besparelserne med i regnestykket, når de siger, at det vil koste 13-14 millioner kroner om året, hvis alle borgere med insulinkrævende diabetes fik udleveret en sensorbaseret glukosemåler?

Livskvaliteten forøges

I Diabetesforeningen er vores motto »Et godt liv med diabetes - og en fremtid uden«, og derfor kan vi heller ikke sige tydeligt nok, hvor afgørende en rolle de sensorbaserede glukosemålere har for en øget livskvalitet. Fra undersøgelser ved vi, at det arbejdsrelaterede fravær falder med 47 procent efter blot seks måneder med en sensorbaseret glukosemåler og hele 58 procent efter 12 måneders brug. Det fører selvsagt til samfundsøkonomiske gevinster i form af BNP-bidrag og undgået udbetaling af sygedagpenge og førtidspension.

Det undrer mig, at Skive Kommunes estimater kan være dobbelt så høje som dem Diabetesforeningen i samarbejde med eksperter kan præsentere. Og jeg synes, det er ærgerligt, at de tilsyneladende har glemt at tage højde for de besparelser, der også kommer ved at give sensorbaserede glukosemålere til mennesker med insulinkrævende diabetes. I Diabetesforeningen går vi meget gerne i dialog med Skive Kommune, så vi sammen kan sikre, at beslutninger træffes på det rette grundlag.

Indlæser debat