Politik og politi

16. september 2021, 11.22

Peter Hahn

KRIMINALITET »Politiker tager Dalgas-ballade op i Folketinget« var overskriften på et indlæg i Skive Folkeblad den 14. september.

At Skive når Folketinget med denne ikke opløftende overskrift bunder i, at en lokalpolitiker har rettet henvendelse til Peter Skaarup (DF) med sin nok ikke særligt opdaterede viden i sagens anledning

Peter Skaarup trækker paralleler til den tidligere omtalte Porsche-bande og vil tage sagen op med justitsminister Nick Hækkerup (S), idet Skaarup udtaler: »Der skal være styr på det«.

Jeg mener, at det er ulykkeligt for de mennesker, der er og bliver berørte af uorden, hvad enten urolighederne foregår i Skive eller i andre dele af vort land.

Denne »sag«, som reelt ikke er en sag, men derimod nogle hændelser, der flugter med de hovedtemaer, som politiske partier på højrefløjen gerne vil sætte sig i spidsen for at italesætte med en barsk retorik, har nået Folketinget - uagtet at hændelserne isoleret set ikke er det primære tema.

I tiden frem mod kommunalvalget den 16. november, må det nok (desværre) forventes, at den yderste højrefløj vil trække lignende fortællinger frem for »at bære brænde til bålet« i forhold til at gøre opmærksom på deres selvforståelse af egne kvaliteter.

Jeg er i øvrigt meget enig med Christian Toftemark, leder af politistationerne i Skive og Viborg, når han udtaler, at politiet håndterer de beskrevne udfordringer. Disse udfordringer, der på ingen måde kan sammenlignes med den tidligere Porschebande-problematik, håndterer politiet i et godt forankret samarbejde med Skive Kommune, fordi politifolk generelt er særligt dedikerede og har en tilgang til arbejdet, hvor alle gør deres yderste for at hindre, at især uskyldige mennesker bliver genstand for de ulemper, som en mindre gruppe af store børn generer dem med.

Sagens reelle tema er imidlertid, at ressourcerne i politiet stille og roligt men sikkert gennem årene er rykket fra gaden ind på kontorerne i dagtimerne.

Jeg er ikke i tvivl om, at jeg taler på vegne af mine nære kolleger, når jeg påstår, at kerneydelsen ikke prioriteres. Jeg mener, at politiets vigtigste opgave er at være i stand til at håndtere den kriminalitet, der måtte opstå til enhver tid - og meget gerne i et forebyggende perspektiv - samt efterforske politisager for at medvirke til, at gerningsmænd bliver straffet.

Politiet har desperat brug for uddannede politifolk, der kan bemande patruljebiler - også når det er mørkt - samt bemande efterforskningskontorer.

Der har været og er en tendens til, at politiet investerer i ansættelse af konsulenter og andre civile fagligheder, hvilket garanteret er fint, men denne tendens må aldrig være på bekostning af prioritering af politiuddannet personale.

Nick Hækkerup har som justitsminister været på besøg i Skive, men ved den lejlighed blev ingen lokale politifolk givet muligheden for at møde ham. Med hjælp fra Inger Støjberg, der havde foranlediget Nicks besøg, fik Nick overrakt en beskrivelse af politiets reelle udfordringer.

At vor regering og Nick så efterfølgende i Folketinget præsenterede en aftale om politiet - blandt andet med fokus på oprettelse af nye nærpolitistationer med kort åbningstid i dagtimerne - er mildest talt en politifaglig skandaløs prioritering - men angiveligt et tiltag, der højner regeringens popularitet!!!

Kære Skive-borgere: Politiet er til stede i vor by, men er skåret helt ind i (ikke til) benet, men vi vil gøre alt, hvad der er i vores magt med de ressourcer, vi er tildelt, for at hindre uorden, hvad enten gerningsmændene har hvid, gul eller mørk hudfarve.

Jeg vil håbe, at den omtalte Dalgas-ballade må være indgangen til, at nogle voksne i Folketinget kan, vil eller tør italesætte politiets reelle udfordringer og ikke blot være en løftestang for politisk selviscenesættelse.

Dette indlæg er udtryk for mine personlige holdninger.

Indlæser debat...