Astrid Krags svigt om atomaffaldet

27. december 2012, 10.58

Af Ole Dall

Hvis ikke Astrid Krag meget hurtigt finder helt andre takter i spørgsmålet om placering af dansk atomaffald, så kan det blive svært for hende at overleve politisk som sundhedsminister i 2013.

Det kan være, at det ramte hende hårdt, at hun blev vraget af SF’s medlemmer som ny SF-formand, men det nytter jo ikke, at det totalt handlingslammer hende i sagen om atomaffaldet.

Her kort før 2013 kan det konstateres, at Astrid Krag har mødt atomaffalds-udfordringen med en beklagelig arrogance. Hun virker i lommen på embedsmænd uden selvstændig tænkning, og hun lever tilsyneladende end ikke op til Folketingets undersøgelseskrav om affaldet.

Gennem hele processen om atomaffald har de kommuner - som er udvalgt som muligt placeringssted - oplevet en manglende orientering og dialog fra Sundhedsministeriets side, og sundhedsministeren synes også selv underligt fraværende i hele diskussionen, som hun ellers let kunne vende til en vindersag.

Det er forståeligt, at SF-byrådsmedlem i Skive, Anders Bøge, både er træt af partifællen Astrid Krags arrogance og at han »ikke kan være med længere«, hvis det virkelig skulle ende med, at ministeren støtter, at atomaffald skal placeres i et depot under jorden et sted i Danmark.

Det har hele tiden været en forudsætning for en eventuel placering et nyt sted i Danmark, at en sådan proces skulle ske i tæt dialog med den pågældende kommune, men ingen af de fem mulige kommuner - herunder Skive - har oplevet en dialog, og ingen af de fem kommuner vil acceptere at modtage atomaffaldet.

Helt galt er det gået med Astrid Krags håndtering af sagen efter mødet med Folketingets partier i november. Her blev det klart bragt på banen, at mulighederne for placering af dansk atomaffald i udlandet skal undersøges grundigt, og derudover skulle fortsat placering på Risø med i overvejelserne.

Som det fremgik af Folkebladet i lørdags, har avisen forsøgt at få besvaret i Sundhedsministeriet, hvordan man undersøger mulighederne for at få atomaffaldet placeret i udlandet. Det lykkedes ikke at få et svar, men en medarbejder i ministeriet oplyste, at det er Udenrigsministeriets opgave at undersøge mulighederne - men i Udenrigsministeriet er man angiveligt ikke blevet kontaktet af Sundhedsministeriet om sagen. Det sejler kort sagt ...

Med det fokus, der i andre lande er på et såkaldt mellemlager - depot oven på jordoverfladen - må det også undre, at sundhedsministeren ikke langt mere ihærdigt arbejder med muligheden for et sådan lager på Risø, hvor atomaffaldet er i dag.

Den værste løsning - som enhver ansvarlig, miljøbevidst sundhedsminister burde undgå - er selvfølgelig at få nedgravet atomaffaldet et sted i Danmark med sikker viden om, at der vil komme udsivning på et tidspunkt - og med sikker viden om, at området her og nu vil blive hårdt ramt i forhold til erhvervsudvikling, befolkningstilvækst, turisme osv.

»Rent liv« er som bekendt Skive Kommunes slogan, og det lader sig altså ikke forene med tanken om at blive endestation for al Danmarks atomaffald. Og tilsvarende holdninger findes forståeligt nok i Struer, Kerteminde, Lolland-Falster og på Bornholm.

Det er uden for politisk fatteevne, hvis Astrid Krag bare maser på for at forsøge at få affaldet transporteret væk fra Risø og nedgravet med senere udsivning som resultat et andet sted i landet.

Der er to ansvarlige løsninger. Eksport til lande, der allerede har etableret atomdepoter eller et overjordisk mellemlager på Risø, hvor affaldet er dag. Astrid Krag bør lægge arrogance og uansvarlighed bag sig og bruge 2013 til at sikre en af de to ansvarlige løsninger.